fbpx

Contact

Neem contact met ons op.

Openingstijden app

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 22:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: 10:00 tot 22:00 uur

Bezoekadres

Lopendediep 5
9712 NV
Groningen

KvK: 66929237
BTW: NL8567.56.623.B01
IBAN: NL93 ABNA 0483 1544 31

Wat is het futurum exactum? En hoe vertaal ik het?

Je kent vast het futurum al. Dit wordt gebruikt om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren.

Soms wil je juist zeggen dat iets in de toekomst afgelopen zal zijn.

wat is het futurum exactum
In het Nederlands gebruiken we dan vaak het voltooid deelwoord, bijvoorbeeld: “Zodra de coach mij heeft geholpen, kan ik de oefening afmaken.”

Je geeft aan dat de coach je gaat helpen en dat het helpen is voltooid. Je kunt dit ook op een andere manier opschrijven, namelijk:
“Zodra de coach mij zal hebben geholpen, kan ik de oefening afmaken.”

De zin betekent precies hetzelfde, maar nu is expliciet aangegeven dat het om een toekomstvorm gaat. In het Latijn zijn we ook zo precies. We hebben een vorm die dit doet, namelijk het futurum exactum. Laten we eerst kijken naar hoe je het vormt!

Activum
Voor alle stammen heb je een stappenplan dat je moet volgen.

  1. Neem de perfectumstam van het werkwoord
  2. Voeg –er– of –eri– toe (deze letters zijn kenmerkend voor het futurum exactum)
  3. Voeg de uitgang toe (-o -s -t -mus -tis -nt)

Laten we dit stappen plan toevoegen op het werkwoord vocare!

  1. vocav
  2. vocav– + -er(i)–> vocaver(i)-
  3. vocaver(i) + -mus –> vocaverimus

Resultaat: vocaverimus

Als je dit toepast op alle stammen, zien de rijtjes er zo uit:

vocare monere vincere audire
vocavero monuero vicero audivero
vocaveris monueris viceris audiveris
vocaverit monuerit vicerit audiverit
vocaverimus monuerimus vicerimus audiverimus
vocaveritis monueritis viceritis audiveritis
vocaverint monuerint vicerint audiverint

De perfectumstam van esse is fu- en de perfectumstam van posse is potu-. De regels zijn ook op deze woorden van toepassing. Je krijgt dus fuero/potuerofueris/potueris etc.

Passivum
In het passivum gebruikt het Latijn het participium perfectum passivum (PPP) + een futurumvorm van het (normale) futurum van esse (zijn). Voor vocare gaat het dus zo:

vocatus ero
vocatus eris

etc.

Dit geldt voor elk werkwoord! Het is altijd een combinatie van 2 woorden, namelijk het PPP en een vorm van het futurum van esse.
Let op dat je het PPP wel laat congrueren met het onderwerp van de zin!

Hoe vertaal ik het futurum exactum?
Je vertaalt een vorm van het futurum exactum met een vorm van zullen + een vorm van hebben/zijn + het voltooid deelwoord, bijvoorbeeld zo:
“Vocavero.” – “Ik zal geroepen hebben.”
“Viceritis.” – “Jullie zullen hebben overwonnen.”
“Auditi fuerimus.” – “Wij zullen zijn gehoord.”

Oefening
Vertaal de volgende vormen naar het Nederlands. Als je geen woordenboek hebt, kun je Glosbe gebruiken. Dat is een online woordenboek.

  1. Ambulaveris
  2. Adiuti fuerimus
  3. Luseritis
Chat
Chat

Hulp nodig met je huiswerk?

Loop je tegen een lastige berekening aan of ben je even kwijt of je ‘word’ met een d of een dt schrijft? Meld je nu aan en stuur Mr. Chadd een bericht!

icon-external-link cancel close check cog graduate navigatedown icon-info icon-phone icon-mail icon-chat icon-facebook icon-instagram icon-twitter icon-youtube icon-play icon-eye whatsapp