Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Rivieren

Rivieren: daar zijn wij wel bekend mee in Nederland als echt waterland.

Wat is nou echt belangrijk om te weten over rivieren en waar bestaat zo’n rivier nou precies uit?

Lees het in het volgende artikel!

Rivieren

Om te beginnen hebben we natuurlijk gewoon het gedeelte waar de rivier doorheen stroomt. Dat noemen we de bedding van de rivier: hier stroomt het daadwerkelijke water en de bedding bepaalt hoe diep en hoe breed de rivier is.

We onderscheiden het zomerbed en het winterbed . Het zomerbed is de kern van de rivier: dit is het smalst dat de rivier kan zijn en hier stroomt het water als het een relatief lage waterstand heeft. Als het water hoger komt te staan, in de winter, dan overstromen de uiterwaardes . Dit is een groen gebied direct naast het zomerbed en waar water kan stromen op het moment dat het zomerbed niet genoeg ruimte geeft. In het geval er water in het zomerbed stroomt en dus niet in het winterbed, is de uiterwaarde gewoon een weiland waar soms zelfs campings worden neergezet! Het winterbed is eigenlijk gewoon het zomerbed + overstroomde uiterwaardes.

Zo werkt de app

Het zomerbed, de uiterwaardes en het winterbed worden begrensd door dijken. Er staan lage dijken langs het zomerbed. Dit noemen we ook wel de zomerdijk . Vervolgens kom je in de uiterwaardes. Die vormen samen met het zomerbed het winterbed. Daarnaast staan dan de winterdijken , die onze bewoonde wereld echt goed beschermen tegen het water van de rivier. Een voorbeeld vind je in de onderstaande afbeelding:

Zomerbed en winterbed

Soms liggen er in de rivier kribbes. Dit zijn een soort dammetjes die aan de zijkant van de rivier geplaatst worden, die haaks op de stroomrichting van de rivier worden geplaatst. Dit is om te voorkomen dat de zijkanten van de rivier niet teveel uitslijpen. Zo kunnen rivieren bijvoorbeeld niet gaan meanderen. Meanderen is het slingeren van de rivier, wat met name gebeurt in de benedenloop, waar het water langzamer stroomt dan in bijvoorbeeld de bovenloop.

Leuk hoor, die termen. Maar wat is een bovenloop , een middenloop en een benedenloop ?

De bovenloop is in principe waar de rivier begint en ontspringt. Hier stroomt de rivier het hardst doordat het hoogteverschil groot is. De middenloop is het middenstuk van de rivier. Het water stroomt hier minder snel dan in de bovenloop. De benedenloop is het onderste gedeelte van de rivier, hier mondt hij dan uit in de zee. Hier stroomt het nog minder snel en daardoor kan de rivier bijvoorbeeld gaan slingeren (meanderen).

Andere begrippen die nog wel eens verwarrend kunnen zijn wat betreft de rivieren zijn binnendijks en buitendijks. Binnendijkse gebieden zijn de gebieden die beschermd zijn door de dijken. De buitendijkse gebieden liggen niet in het beschermde gebied, en dit zijn vaak ook slikgronden of kwelders . Niet meer verwarren dus! 😉

In een land met veel rivieren zoals Nederland doen we natuurlijk van alles om overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen en de rivieren zo goed mogelijk te managen. In dit artikel lees je daar alles over!

Voorbeeldvraag:

Welke verschillende bedden kennen we in de rivier? En waar bestaan deze uit?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Debiet en Regiem

Ruimte voor de Rivier

Drietrapsstrategie

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}