Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Ruimte voor de rivier: een goed idee?

Nederland is een echt waterland, er lopen ook monsters van rivieren door ons land.

Water management is dan ook zeer belangrijk voor onze eigen veiligheid! Op wat voor manieren kunnen we onze rivieren managen? Dat lees je in dit artikel!

Nederland kent een programma waarin wij proberen zoveel mogelijk ruimte te geven aan de rivieren. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk overstromingen te voorkomen. Dat is zeker nodig als Nederland, wat eigenlijk het “afvoerputje” van Europa is. Op wat voor manieren is dit allemaal mogelijk en welke manieren vinden wij vooral in Nederland? Een aantal voorbeelden zijn dijkverlegging, uiterwaardvergraving, zomerbedverdieping, kribverlaging, hoogwatergeul, dijkversterking.

ruimte voor de rivier

Om te beginnen met de dijkverlegging: op het moment dat het water steeds hoger komt te staan is het een mogelijkheid om de dijken verder van het water te verleggen. De rivier wordt nu breder en krijgt dus meer ruimte om te gaan stromen.

Uiterwaardvergraving is een andere mogelijkheid. Hierbij worden de uiterwaardes van een rivier dieper gegraven, waardoor de rivier meer “uitloop” heeft. Als het dus hoogwater wordt, dan komt het water minder snel heel hoog te staan. Door de jaren heen kunnen uiterwaardes hoger komen te liggen doordat de rivier er slib neerlegt, door dit af te graven kan er meer water in de uiterwaardes opgeslagen worden.

Zomerbedverdieping is eigenlijk niets meer dan het dieper graven van een rivier bed. Zie voor de definitie van een zomerbed ons artikel over rivieren. Door een zomerbedverdieping kan er meer water door een rivier heen stromen.

Zo werkt de app

Kribbes stuwen de rivier ook enorm op. Om dit te verhelpen kun je kribbes lager gaan leggen, zodat de rivier sneller door kan stromen. Hierdoor komt het water ook lager te liggen en geven we ook weer ruimte aan de rivier.

Een hoogwatergeul is iets wat we in Nederland ook terug zien! Bijvoorbeeld bij Veessen en Wapenveld, bij het project ‘ruimte voor de rivier’, hierbij wil de overheid ons land klaar stomen voor de toekomst van Nederland wat betreft veiligheid rondom de rivieren. Een hoogwatergeul is niets meer dan een soort extra mini-rivier, waar water in kan stromen op het moment dat het water heel hoog komt te staan in de rivieren. Er stroomt in een hoogwatergeul alleen water als de geul opengezet wordt.

Er kan ook gekozen worden om de dijken te versterken . Hierbij worden de dijken versterkt en verbreed. Nog een ander ding dat je kunt doen is het verwijderen van obstakels die het water ook tegen zou kunnen houden.

Voorbeeldvraag:

Noem drie mogelijkheden om meer ruimte aan de rivier te geven

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Rivieren

Debiet en regiem

Bodemdaling

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}