Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren

In de politiek wordt vaak gesproken over omgevingsfactoren.

Wat betekent dat eigenlijk en welke soorten factoren zijn er allemaal? Mr. Chadd legt het uit!

omgevingsfactoren

Wat zijn het?

Politieke besluitvorming gaat vaak lastig, doordat omgevingsfactoren het proces beïnvloeden. Dit zijn bepaalde omstandigheden in en buiten een land, die deels bepalen of een nieuwe wet wel mogelijk is.

Er zijn zes soorten nationale omgevingsfactoren:

  • Economische factoren , zoals de conjunctuur, hebben invloed op het soort eisen dat gesteld wordt (wat is het probleem?), maar tegelijkertijd kan de overheid bij een betere economische situatie ook meer problemen oplossen.
  • Culturele factoren. Normen en waarden in onze maatschappij bepalen voor een groot deel wat de politiek wel/niet kan maken. Een voorbeeld hiervan zijn gevoelige wetten, zoals de nieuwe donorwet en de euthanasiewet. Deze wetten zouden tientallen jaren geleden niet voorgesteld zijn, omdat de samenleving andere normen en waarden had.

Ook zijn er enkele culturele gewoontes in de politiek die invloed hebben op de besluitvorming. In de politiek zijn we bijvoorbeeld gewend coalities te vormen en compromissen te sluiten (consensuspolitiek of poldermodel).

  • Demografische factoren. Zo staat de politieke agenda nu vol met dingen die te maken hebben met de vergrijzing. Doordat aan zulke kwesties ook veel geld besteed wordt, hebben andere beleidsterreinen minder geld om problemen op te lossen.
  • Geografische factoren. We zijn een handelsland geworden, dus veel projecten die hiermee te maken hebben, zoals de Tweede Maasvlakte en uitbreiding Schiphol , krijgen prioriteit.
  • Technologische mogelijkheden. Des te meer mogelijkheden, des te beter de bestrijding van een probleem (bijv. DNA-technologie voor criminaliteitsbestrijding).
  • Sociale omstandigheden. In een zeer verdeelde klassensamenleving (sociaal-economisch en/of cultureel) is het voor politici moeilijker maatschappelijk draagvlak te vinden voor beslissing.

Zo werkt de app!

Er zijn drie soorten internationale omgevingsfactoren:

  1. Internationale organisaties, zoals de NAVO en de EU, scheppen verschillende verplichtingen en dwingen Nederland mee te werken aan Europese / wereldlijke problemen, waardoor nationale problemen minder aandacht krijgen.
  2. Internationale verdragen, zoals het EVRM en het Vluchtelingenverdrag, dwingen Nederland bepaalde dingen te doen, terwijl (een deel van) de bevolking het er niet mee eens is (bijv. vluchtelingen opnemen).
  3. Internationale ontwikkelingen moeten ongevraagd veel aandacht krijgen. Denk hierbij aan terrorisme, klimaatverandering, wereldeconomie etc. Dit gaat ten koste van nationale problemen.

En nu jij!

Een belangrijk onderwerp op de politieke agenda de afgelopen jaren was het uitbreiden en openen van Lelystad Airport. Schrijf voor dit onderwerp minimaal 3 omgevingsfactoren op die de politieke besluitvorming hebben beïnvloed.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Hoe worden wetten gemaakt?

Adviesorganen: welke zijn er allemaal?

Het systeemmodel van Easton: hoe werkt het?

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}