Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

‘Y’ & ‘en’

‘Y’ & ‘en’

De woorden ‘y’ en ‘en’ zal je heel vaak in Franse teksten zien staan, het is belangrijk om te weten in welke gevallen je welke moet gebruiken.

Qua vertaling kan je ze het beste vertalen met het Nederlandse woord ‘er’. In het Nederlands zeggen we ook vaak dingen als: Ik ga naar school: Ik ga er heen. Of: zij heeft drie pennen, ik wil er twee.

Zo zie je dat in het Nederlands ‘er’ van alles kan vervangen. In dit artikel leer je hoe dat precies in het Frans gaat met de woorden ‘y’ en ‘en’.

Y

Je kan y (en ‘en’) dus gebruiken om andere woorden te vervangen. Y vervangt alle voorzetsels behalve ‘de’.

Voorbeelden:

Il mange dans ce café. -> Hij eet in dat café.

Il y mange. -> Hij eet er.

Il ne veut pas aller à l’école. -> Hij wil niet naar school gaan.

Il ne veut pas y aller. -> Hij wil er niet heen gaan.

Uitzondering: gebruik je à + een persoon? Dan gelden de regels voor het meewerkend voorwerp, je krijgt dan geen y, maar bijvoorbeeld lui of leur. Als je wil weten hoe het gebruik van lui en leur precies werkt, kijk dan even in het artikel over COI .

De plaats van een zin is gelijk aan die van andere persoonlijke voornaamwoorden: voor de persoonsvorm, behalve als de zin een heel werkwoord (l’infinitif) bevat, in dat geval gaat het voor het hele werkwoord.

Y zal je heel vaak zien in de combinatie: ‘il y a’, dat betekent ‘er is’ of ‘er zijn’. Zie je ‘il y a’ met een tijdsaanduiding? Dan betekent het ‘geleden’, bijvoorbeeld: Il y a cinq ans -> Vijf jaar geleden.

En

En vervangt het voorzetsel ‘de’ of ‘d’’.

Voorbeelden:

Il parle de la maison. -> Hij praat over het huis.

Il en parle. -> Hij praat er over.

Il veut parler de la maison. -> Hij wil praten over het huis.

Il veut en parler. -> Hij wil er over praten.

Il vient d’Amsterdam. -> Hij komt vanuit Amsterdam.

Il en vient. -> Hij komt er vandaan.

Ook hier: gebruik je de + een persoon? Dan gebruik je géén ‘en’, maar de + de persoonlijke voornaamwoorden met klemtoon (moi, toi, lui, etc.). Il parle de son père. Il parle de lui.

Je gebruikt ‘en’ ook als je het delend lidwoord (l’article partitif) vervangt .

Voorbeelden:

Il veut du vin. -> Hij wil wijn.

Il en veut. -> Hij wil ervan.

Elle veut acheter des fraises. -> Zij wil aardbeien kopen.

Elle veut en acheter. -> Zij wil ze kopen / zij wil ervan kopen.

Ook wanneer een getal een zelfstandig naamwoord vervangt gebruik je ‘en’.

J’ai un livre. J’en ai un. -> Ik heb één boek. Ik heb er één.

Dit geldt ook voor woorden die een hoeveelheid aangeven. In dat geval gebruik je ‘en’ zelfs bij personen.

J’ai beaucoup de soeurs. J’en ai beaucoup. -> Ik heb veel zussen. Ik heb er veel.

Zo werkt de app

Plaats in de zin

Hierboven is al genoemd dat y en en op dezelfde plek in de zin komen als andere persoonlijke voornaamwoorden. Zijn er meerdere persoonlijke voornaamwoorden in de zin? Dan komen y en en er achter. Zitten y en en beide in de zin? Dan komt y voor en.

Voorbeelden:

Je veux lui en parler. -> Ik wil er met hem over praten.

Il y en a dix là. -> Er zijn er daar tien.

Je ne veux pas lui en parler. -> Ik wil er niet met hem over praten.

Il n’y en a pas dix là. -> Er zijn er daar géén tien.

Oefenzinnen

  1. De vakantie, hij droomt er over.
  2. Rotterdam? Zij is er geweest.
  3. Appels? Zij heeft er weinig van.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

A, aux en de

Les pronoms relatif

Woordvolgorde

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}