START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Op de balans staan aan de linkerkant de activa (alle bezittingen) en aan de rechterkant staan de passiva (hoe de bezittingen zijn betaald).

De passiva-kant bestaan uit het eigen vermogen en het langlopende en kortlopende vreemd vermogen. In dit artikel lees je alles over het vreemd vermogen!

vreemd vermogen lang en kort

Onder het vreemd vermogen valt al het geleende geld, dus alle leningen en alle rekeningen die nog (terug)betaald moeten worden. Vervolgens maken we onderscheid tussen twee soorten vreemd vermogen: lang en kort vreemd vermogen.

Met lang vreemd vermogen bedoelen we leningen en schulden die een looptijd hebben van meer dan een jaar, zoals een hypotheek of een andere grote lening. Daarnaast hebben we ook nog het kort vreemd vermogen. Dit zijn alle leningen en schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Voorbeelden zijn crediteuren, nog te betalen huur en andere rekeningen die binnen een jaar betaald moeten worden.

Hieronder een voorbeeld van een balans met onder andere het lang en kort vreemd vermogen aan de rechterkant van de balans:

Balans 1 januari 2019
Activa Passiva
Vaste activa Eigen vermogen € 211.500
Gebouw € 500.000 Lang vreemd vermogen
Inventaris € 90.000 Hypotheek gebouw € 350.000
Vlottende activa Onderhandse lening € 100.000
Voorraden €35.000 Kort vreemd vermogen
Debiteuren € 10.000 Crediteuren € 15.000
Liquide middelen € 45.000 Te betalen belasting € 3.500
Totale activa € 680.000 Totale passiva € 680.000

Zo werkt de app

Oefenvraag:

Vallen de volgende voorbeelden onder het lang of kort vreemd vermogen?

  • Onderhandse lening die over 8 maanden vervalt
  • Vooruitontvangen huur
  • Hypothecaire lening die over 25 jaar moet zijn afbetaald
  • Nog te betalen rente

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Consumptief Krediet

Openbaar en Onderhands vermogen

Staatsleningen en obligaties

Werkt u in het vo of mbo? Plan direct een vrijblijvende demonstratie in!

We laten u graag geheel vrijblijvend zien hoe Mr. Chadd werkt, hoe het kan worden ingezet en wat de meerwaarde is. Dit doen we in een fysieke of online afspraak van zo'n 30 minuten. Let op! Deze demonstratie is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vo of mbo, NIET voor leerlingen!

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Meer informatie over Mr. Chadd

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u geheel vrijblijvend meer informatie over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Werkt u in het vo of mbo? Neem contact op!

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons

Probeer nu onze Chatbot

NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ONS CHATBOT ABONNEMENT MET CODE: CHATBOT

Een uur lang voor alle vakken vragen stellen aan onze BOT. Voor maar €9,- per maand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les!

Onze slimme CHATBOT helpt je overdag, ’s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!