Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Op de balans staan aan de linkerkant de activa (alle bezittingen) en aan de rechterkant staan de passiva (hoe de bezittingen zijn betaald).

De passiva-kant bestaan uit het eigen vermogen en het langlopende en kortlopende vreemd vermogen. In dit artikel lees je alles over het vreemd vermogen!

vreemd vermogen lang en kort

Onder het vreemd vermogen valt al het geleende geld, dus alle leningen en alle rekeningen die nog (terug)betaald moeten worden. Vervolgens maken we onderscheid tussen twee soorten vreemd vermogen: lang en kort vreemd vermogen.

Met lang vreemd vermogen bedoelen we leningen en schulden die een looptijd hebben van meer dan een jaar, zoals een hypotheek of een andere grote lening. Daarnaast hebben we ook nog het kort vreemd vermogen. Dit zijn alle leningen en schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Voorbeelden zijn crediteuren, nog te betalen huur en andere rekeningen die binnen een jaar betaald moeten worden.

Hieronder een voorbeeld van een balans met onder andere het lang en kort vreemd vermogen aan de rechterkant van de balans:

Balans 1 januari 2019
Activa Passiva
Vaste activa Eigen vermogen € 211.500
Gebouw € 500.000 Lang vreemd vermogen
Inventaris € 90.000 Hypotheek gebouw € 350.000
Vlottende activa Onderhandse lening € 100.000
Voorraden €35.000 Kort vreemd vermogen
Debiteuren € 10.000 Crediteuren € 15.000
Liquide middelen € 45.000 Te betalen belasting € 3.500
Totale activa € 680.000 Totale passiva € 680.000

Zo werkt de app

Oefenvraag:

Vallen de volgende voorbeelden onder het lang of kort vreemd vermogen?

  • Onderhandse lening die over 8 maanden vervalt
  • Vooruitontvangen huur
  • Hypothecaire lening die over 25 jaar moet zijn afbetaald
  • Nog te betalen rente

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Consumptief Krediet

Openbaar en Onderhands vermogen

Staatsleningen en obligaties

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}