fbpx

Contact

Neem contact met ons op.

Openingstijden app

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 22:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: 10:00 tot 22:00 uur

Bezoekadres

Lopendediep 5
9712 NV
Groningen

KvK: 66929237
BTW: NL8567.56.623.B01
IBAN: NL93 ABNA 0483 1544 31

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Op de balans staan aan de linkerkant de activa (alle bezittingen) en aan de rechterkant staan de passiva (hoe de bezittingen zijn betaald).

De passiva-kant bestaan uit het eigen vermogen en het langlopende en kortlopende vreemd vermogen. In dit artikel lees je alles over het vreemd vermogen!

vreemd vermogen lang en kort
Onder het vreemd vermogen valt al het geleende geld, dus alle leningen en alle rekeningen die nog (terug)betaald moeten worden. Vervolgens maken we onderscheid tussen twee soorten vreemd vermogen: lang en kort vreemd vermogen.

Met lang vreemd vermogen bedoelen we leningen en schulden die een looptijd hebben van meer dan een jaar, zoals een hypotheek of een andere grote lening. Daarnaast hebben we ook nog het kort vreemd vermogen. Dit zijn alle leningen en schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Voorbeelden zijn crediteuren, nog te betalen huur en andere rekeningen die binnen een jaar betaald moeten worden.


Hieronder een voorbeeld van een balans met onder andere het lang en kort vreemd vermogen aan de rechterkant van de balans:

 

Balans 1 januari 2019
Activa Passiva
Vaste activa Eigen vermogen € 211.500
Gebouw € 500.000 Lang vreemd vermogen
Inventaris € 90.000 Hypotheek gebouw € 350.000
Vlottende activa Onderhandse lening € 100.000
Voorraden €35.000 Kort vreemd vermogen
Debiteuren € 10.000 Crediteuren € 15.000
Liquide middelen € 45.000 Te betalen belasting € 3.500
Totale activa € 680.000 Totale passiva € 680.000

Zo werkt de app

Oefenvraag:
Vallen de volgende voorbeelden onder het lang of kort vreemd vermogen?

  • Onderhandse lening die over 8 maanden vervalt
  • Vooruitontvangen huur
  • Hypothecaire lening die over 25 jaar moet zijn afbetaald
  • Nog te betalen rente
​Blijft vreemd vermogen een vreemd onderwerp? In onze bijlessen leggen we het graag nog eens uit!
Tjitske


Deze uitleg is geschreven door Tjitske.

Chat
Chat

Hulp nodig met je huiswerk?

Loop je tegen een lastige berekening aan of ben je even kwijt of je ‘word’ met een d of een dt schrijft? Meld je nu aan en stuur Mr. Chadd een bericht!

icon-external-link cancel close check cog graduate navigatedown icon-info icon-phone icon-mail icon-chat icon-facebook icon-instagram icon-twitter icon-youtube icon-play icon-eye whatsapp