Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Infinitivus

Infinitivus

Je kent vast het ‘hele werkwoord’ wel!

*Ik ga morgen leren voor Latijn
*Ik leer goed voor Latijn om goed te scoren**

Infinitivus

Het Latijn heeft hier ook een vorm voor, namelijk de infinitivus . Het is één van de vijf modussen in het Latijn, en in het Nederlands noemen we het de onbepaalde tijd . Laten we kijken wat de verschillende vormen zijn van de infitinivus!

Praesens actief

Deze wordt gevormd door de stam + -re.

vocare monere vincere audire
roepen waarschuwen overwinnen horen

Praesens passief

Deze wordt gevormd door de stam + -(r)i.

vocari moneri vinci audiri
geroepen worden gewaarschuwd worden overwonnen worden gehoord worden

Perfectum actief
Deze wordt gevormd door de perfectumstam (+ bindvocaal) + -(v)isse

vocavisse monuisse vicisse audivisse
geroepen hebben gewaarschuwd hebben overwonnen hebben horen

Perfectum passief
Deze wordt gevormd door het PPP + esse.

vocatus esse monitus esse victus esse auditus esse
geroepen zijn gewaarschuwd zijn overwonnen zijn gehoord zijn

Futurum actief
Deze wordt gevormd door het PFA + esse.

vocaturus esse moniturus esse victurus esse auditurus esse
zullen roepen zullen waarschuwen zullen overwinnen zullen horen

Futurum passief

Deze wordt gevormd door het supinum I + iri. Deze komt alleen bijna nooit voor, dus je hoeft deze vorm niet uit je hoofd te leren!

| vocatum iri | monitum iri | victum iri | auditum iri | | geroepen zullen worden | gewaarschuwd zullen worden | overwonnen zullen worden | gehoord zullen worden |

ACI en NCI

Naast zijn functie als hele werkwoord wordt de infinitivus ook gebruikt in een Accusativus cum Infinitivo (ACI) of Nominativus cum Infinitivo (NCI). Daar hebben we aparte artikelen over geschreven! Klik hier voor uitleg over de ACI en hier voor uitleg over de NCI.

Infinitivus als subject of object

Soms wordt een infinitivus gebruikt als onderwerp of naamwoordelijk deel van het gezegde (subject) of lijdend voorwerp (object) van de zin! Het krijgt dan niet een bepaalde naamval, maar er wordt gewoon de infinitivusvorm gebruikt.

Infinitivus als subject: *Discere te adiuvat Linguam Latina mintellegere * – *Leren helpt jou de Latijnse taal te begrijpen*

Utile est legere librum – Een boek lezen is nuttig

Infinitivus als object:

*Discipulus Linguam Latinam discere decrevit – De leerling besloot de Latijnse taal te leren*

Infinitivus Historicus

Net zoals bij het praesens historicus wordt de infinitivus historicus gebruikt om nadruk te leggen.
Ik maar uitleggen en voorbeelden geven… Hij begreep het nog steeds niet.
(Ego explicare et exempla dare…)

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Wat is de nominativus cum infinitivo (NCI)?

Wat is de Accusativus cum Infinitivo (ACI)?

Overzicht van modussen

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}