Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Wetenschappelijke revolutie

In de 17e eeuw vond de wetenschappelijke revolutie plaats.

Er ontstond een onderzoekende houding in de wetenschap en eigen waarnemingen en experimenten werden de nieuwe manier van wetenschap bedrijven.

Er werden veel nieuwe uitvindingen en ontdekkingen gedaan. Wil je weten wat de wetenschappelijke revolutie precies inhield en wat de belangrijkste gevolgen waren? Mr Chadd legt het je uit!

wetenschappelijke revolutie

In de periode voor de 17e eeuw werden er geen experimenten gedaan en werden waarnemingen als onbetrouwbaar gezien. Er was veel ontzag voor klassieke schrijvers en mensen durfden daar nauwelijks tegen in te gaan. Langzaam gingen wetenschappers meer experimenteren en observeren om tot nieuwe kennis te komen. Door de uitvinding van de boekdrukkunst in 1445 konden wetenschappers in korte tijd een groot publiek krijgen. De uitvinding van de boekdrukkunst wordt daarom vaak gezien als een voorwaarde van de wetenschappelijke revolutie.

Een van de dingen die veranderde door de wetenschappelijke revolutie was het wereldbeeld dat mensen hadden. Eerst werd er gedacht dat de aarde het middelpunt was van het heelal en dat er doorzichtige bollen om de aarde heen bewogen. Dit paste bij het katholieke geloof, dat ervan uitging dat god de wereld geschapen had en dat de aarde het middelpunt was. Copernicus was de eerste die aan de hand van wiskunde berekeningen beweerde dat niet de aarde, maar juist de zon het middelpunt van het heelal was. Deze theorie van hem werd na zijn dood gepubliceerd in De revolutionibus .

Zo werkt de app

Galileï bouwde telescopen die veel beter waren dan de al bestaande telescopen. Na de uitvindingen van Galileï ontstond het idee dat de aarde slechts een heel klein deel was van alles wat er in het universum was. Zijn uitvindingen veroorzaakten een conflict met de katholieke kerk. In het wereldbeeld van de katholieke kerk was de aarde namelijk het middelpunt van alles. Het stelsel van Copernicus werd net als zijn boek verboden, omdat de kerk bang was om haar macht te verliezen. Newton ontdekte in deze periode de zwaartekracht. In 1687 schreef hij het boek Wiskundige principes van de natuurfilosofie . Dit versterkte het idee dat de aarde een gewone planeet was en dat de beweging in het heelal afkomstig was van zwaartekracht en niet door god.

Naast dat de wetenschappelijke revolutie werd aangewakkerd door een nieuwsgierige en onderzoekende houding speelde ook het praktisch nut voor oorlogvoering en scheepvaart een rol. Er konden bijvoorbeeld preciezere zeekaarten en wapens gemaakt worden. Hierdoor konden Europeanen meer overwicht krijgen in de wereld. Overheden stopten geld in onderzoek en brachten wetenschappers bij elkaar, zodat ze samen tot nog betere uitvindingen en ontdekkingen zouden komen. De wetenschappelijke revolutie was de opmaat van de verlichting, waarin geprobeerd werd om de natuurwetten op de samenleving toe te passen.

Test jezelf!

Wat waren de grootste gevolgen van de wetenschappelijke revolutie?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

De verlichting

Het rationalisme

Het humanisme

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}