fbpx

Contact

Neem contact met ons op.

Openingstijden app

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 22:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: 10:00 tot 22:00 uur

Bezoekadres

Lopendediep 5
9712 NV
Groningen

KvK: 66929237
BTW: NL8567.56.623.B01
IBAN: NL93 ABNA 0483 1544 31

In dit artikel gaan we in op zuren en basen. Een zuur is een deeltje dat H+-ionen (protonen) kan afstaan, dus een protondonor. Een base is een deeltje dat H+-ionen (protonen) kan opnemen, dus een protonacceptor.

Als een zuur een H+ afstaat, vormt het zijn geconjugeerde base. Dus, CH3COO(ethanoaat-ion) is de geconjugeerde base van het zuur CH3COOH (ethaanzuur).
Als een base een H+ opneemt, vormt het zijn geconjugeerde zuur. Dus, H2CO3 (koolzuur) is het geconjugeerde zuur van de base HCO3 (waterstofcarbonaat-ion).
Als je het hebt over een geconjugeerd zuur-basekoppel, betekent dat dat het een zuur en een base zijn die in elkaar kunnen overgaan door 1 H+ aan elkaar te geven.

Zuren en basen kunnen sterk zijn of juist zwak. Dit heeft te maken met hoe ‘graag’ ze een proton willen afstaan of opnemen.

Zuren en basen

Zuur

Zuur in water vormt H3O+ ionen (ze geven H+ af aan H2O). Een sterk zuur splitst zich helemaal in water. Dit betekent dat alle zuurmoleculen een H+ afstaat. Een voorbeeld is salpeterzuur (HNO3): HNO3 (aq) + H2O (l) ” H3O+ (aq) + NO3 (aq).
Een zwak zuur vormt een evenwicht met de geconjugeerde base. Dit betekent dat niet alle zuurmoleculen tegelijk een H+ ion afstaan, maar ze in verschillende toestanden voorkomen. Een voorbeeld is een ammoniumion (NH4+): NH4+ (aq) + H2O (l) D H3O+ (aq) + NH3 (aq).
Het zuur komt dan in de oplossing voor in twee vormen: NH4+ en NH3.

Base

Voor basen geldt hetzelfde, maar zij vormen in water OHionen. Een sterke base splitst zich dus helemaal in water. Een voorbeeld is kaliumhydroxide (KOH): KOH (s) ” K+ (aq) + OH (aq).
Een zwakke base vormt een evenwicht met zijn geconjugeerde zuur. Een voorbeeld is een fluorideion (F). F (aq) + H2O (l) D HF (aq) + OH (aq).

pH

Als je wilt weten hoe zuur of basisch iets is, meet je de pH. Hiermee meet je de zuurgraad. pH bereken je als volgt: pH = -log[H+]. [H+] is de concentratie H+ ionen in een oplossing. Hoe hoger de concentratie, hoe meer H+ ionen er in een oplossing zijn, dus hoe zuurder de oplossing is.

De pH is afhankelijk van 3 dingen

 • De concentratie van zuur of base
  Meer zuur = meer H+ = pH kleiner (zuurder)
  Meer base = minder H+ = pH groter (basischer)
 • De sterkte van zuur of base
  Sterker zuur = meer H+ = pH kleiner (zuurder)
  Sterkere base = minder H+ = pH groter (basischer)
 • Verdunning
  Bij het verdunnen gaat een zure of basische oplossing steeds meer richting pH = 7.  Zie de tabel hieronder voor alle waarden bij verdunning.

 

 H+ (mol/liter)
 pH  pOH  pH + pOH  OH- (mol/liter)
 1  0  14  14  0,00000000000001
 0,1  1  13  14  0,0000000000001
 0,01  2  12  14  0,000000000001
 0,001  3  11  14  0,00000000001
 0,0001  4  10  14  0,0000000001
 0,00001  5  9  14  0,000000001
 0,000001  6  8  14  0,00000001
 0,0000001  7  7  14  0,0000001
 0,00000001  8  6  14  0,000001
 0,000000001  9  5  14  0,00001
 0,0000000001  10  4  14  0,0001
 0,00000000001  11  3  14  0,001
 0,000000000001  12  2  14  0,01
 0,0000000000001  13  1  14  0,1
 0,00000000000001  14  0  14  1

Belinda

 

 

 

Deze uitleg is geschreven door Belinda.

Chat
Chat

Hulp nodig met je huiswerk?

Loop je tegen een lastige berekening aan of ben je even kwijt of je ‘word’ met een d of een dt schrijft? Meld je nu aan en stuur Mr. Chadd een bericht!

icon-external-link cancel close check cog graduate navigatedown icon-info icon-phone icon-mail icon-chat icon-facebook icon-instagram icon-twitter icon-youtube icon-play icon-eye whatsapp