Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Milieuvervuiling

Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens.

Vervuiling in de natuur kan natuurlijke en menselijke oorzaken hebben, alleen als we het hebben over milieuvervuiling bedoelen we meestal de vervuiling die mensen veroorzaken.

Vervuiling kunnen we onder anderen tegenkomen in de lucht, in het water of in de grond. Het zorgt voor beschadiging van de natuur en voor aantasting van het leefgebied van dieren. Maar wat zijn de gevolgen van milieuvervuiling, en hoe kunnen we het voorkomen? Mr. Chadd legt het voor je uit!

milleuvervuiling

Luchtvervuiling heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de ozonlaag, het kan zure regen veroorzaken en kan soms bijdragen aan het broeikaseffect. Deze bijdrage aan het broeikaseffect is op het versterkte broeikaseffect en kan op langer termijn bijdragen aan een klimaatsverandering. Dit zorgt voor de opwarming van de aarde. Dit kan komen doordat menen te veel broeikasgassen in de atmosfeer stoppen. Deze broeikasgassen noemen we ook wel CFK’s, denk hierbij aan koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en waterdamp.

Om deze luchtvervuiling te verminderen, kunnen we proberen om meer energie neutrale opties te vinden. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve brandstoffen. Deze alternatieve brandstoffen zijn bijvoorbeeld biogas, bio-ethanol en waterstof. Vanwege het feit dat de CO2 die vrijkomt bij deze brandstoffen bij verbranding nog maar heel kort uit de lucht is verdwenen, noemen we dit CO2-neutraal. Dit noemen we ook wel de korte koolstofkringloop. De lange koolstofkringloop is bijvoorbeeld de CO2 die vrijkomt uit fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine. Deze CO2 komt pas vrij na miljoenen jaren, waardoor het lijkt alsof er meer CO2 in de atmosfeer te vinden is, omdat er minder is opgeslagen.

Een andere manier van milieuvervuiling is eutrofiëring . Dit is bodemverontreiniging door kunstmest. Het ontstaat wanneer oppervlaktewater, door het uitspoelen van ionen, uit de kunstmest verrijkt raakt. Meestal komt er dan teveel fosfor in het bodemwater. Een optie om deze vervuiling te verminderen is door bijvoorbeeld een ander soort grond te gebruiken om op te verbouwen, waardoor de stoffen uit het mest minder snel naar andere stukken land verdwijnen om daar problemen te veroorzaken.

Om het milieu zo min mogelijk te belasten met vervuiling, is het goed dat we nadenken over andere manieren om met spullen en processen om te gaan. Hierbij kan je denken aan duurzamere opties voor bijvoorbeeld energie en misschien het gebruik maken van de principes of de groene chemie.

Oefenvraag

Wat zijn de twee belangrijkste oorzaken van milieuvervuiling, en hoe kunnen we deze soorten vervuiling verminderen?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Duurzaamheid en de groene chemie

Hoe maak je een blokschema?

Polymeren en monomeren

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}