Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen bevatten de elementen koolstof (C) en waterstof (H).

Deze C- en H-atomen kunnen verschillend aan elkaar verbonden zijn, wat verschillende “deel-families” kan geven.

Deze families noemen we ook wel homologe reeksen . Zo’n reeks van een groep stoffen hebben vergelijkbare chemische eigenschappen en een eigen algemene formule.

koolwaterstoffen

Alle koolwaterstoffen hebben we ingedeeld in 2 groepen: aromatische en niet-aromatische koolwaterstoffen. De niet-aromatische koolwaterstoffen noemen we ook wel alifatische koolwaterstoffen . Deze groep kunnen we nog onderverdelen in verzadigd en onverzadigd. Als alle koolstofatomen het maximale aantal waterstoffen gebonden heeft, dan noemen we deze stof verzadigd. Dit geldt voor alle alkanen omdat er geen dubbele of driedubbele bindingen voorkomen. Echter, als er wel van dat soort dubbele bindingen in de structuur zitten, dan is dit een onverzadigde koolwaterstof. De onderverdeling van koolwaterstoffen is nog een keertje weergegeven in figuur 1.

Stroomschema van de onderverdeling van koolwaterstoffen

Figuur 1: stroomschema van de onderverdeling van koolwaterstoffen.

Binnen de scheikunde kennen we veel homologe reeksen, denk aan alkanen, alkenen, alkynen en cycloalkanen. Deze vier reeksen vallen binnen de alifatische koolstoffen.

Naam homologe reeks Algemene formule Kenmerken
Alkanen CnH2n+2
Alkenen CnH2n Hebben één of meer dubbele bindingen
Alkynen CnH2n-1 Hebben één of meer driedubbele bindingen
Cycloalkanen CnH2n De C-atomen vormen een ring

Een koolwaterstof valt onder de aromatische koolwaterstoffen als het een benzeenring bevat. Benzeen (C6H6) is een cyclische koolwaterstof en heeft 3 dubbele bindingen die afgewisseld worden door een enkele binding (Figuur 2). Benzeen blijkt alleen zo opgebouwd te zijn dat elke koolstof-koolstofbinding een soort gemiddelde heeft van een enkele en een dubbele binding. Het vertoont eigenschappen van beide soort bindingen. Daardoor mag je benzeen ook tekenen met een rondje in de koolstofring. Hierdoor is het geen gewone alkeen en kan het bepaalde reacties, zoals een additiereactie met broom, niet aangaan.

verschillende notaties van benzeen

Figuur 2: verschillende notaties van benzeen

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Polaire en apolaire moleculen

Polymeren en monomeren

Hoe reken je uit welke stof in overmaat aanwezig is?

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}