Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Het botsendedeeltjesmodel: wat is het en wat kun je ermee?

Het botsendedeeltjesmodel is een manier om te kijken naar materie.

botsendedeeltjesmodel

Je beschouwt daarbij een stof als een heleboel deeltjes die constant tegen elkaar aanbotsen, de concentratie , de verdelingsgraad en de temperatuur zeggen vervolgens veel over hoe vaak en met hoeveel kracht stoffen botsen. Laten we beginnen bij het model en dan ingaan op deze drie factoren.

Als twee verschillende stoffen met elkaar reageren in een reactie, dan moeten deze stoffen eerst tegen elkaar aanbotsen. Niet elke botsing leidt tot een reactie. De botsingen die wel tot een reactie leiden, worden effectieve botsingen genoemd.

Er zijn een aantal dingen die kunnen beïnvloeden hoeveel effectieve botsingen er zijn. De twee belangrijkste regels zijn:

  • Als er meer deeltjes tegen elkaar aan botsen, dan zijn er meer effectieve botsingen.
  • Als deeltjes harder op elkaar botsen, dan zijn er meer effectieve botsingen.

Hoe meer effectieve botsingen er zijn, hoe sneller de reactie verloopt. Het aantal effectieve botsingen beïnvloedt dus de reactiesnelheid.

Het botsende deeltjesmodel helpt ons om uit te kunnen leggen wat de invloed van verschillende factoren op de reactiesnelheid is.

Concentratie

Als je de concentratie van een stof verhogen, dan zijn er dus meer deeltjes van die stof in dezelfde ruimte. Daardoor zijn er ook meer botsingen en dus ook meer effectieve botsingen. Als je de concentratie van één van de stoffen in de reactie dus vergroot, is de reactiesnelheid dus groter.

Verdelingsgraad

De verdelingsgraad van een stof zegt iets over hoe goed de stof verdeeld is . De verdelingsgraad is hoger als de stof fijner verdeeld is. Als een stof fijner verdeeld is, betekent dit dat er meer oppervlakte van de stof kan botsen met andere deeltjes. Alleen de deeltjes aan de rand kunnen namelijk botsen. Als er meer deeltjes kunnen botsen, zijn er dus meer effectieve botsingen en is de reactiesnelheid groter.

Zo werkt de app

Temperatuur

Bij een hogere temperatuur bewegen deeltjes sneller. Doordat ze een grotere snelheid hebben, botsen ze vaker tegen andere deeltjes. De botsingen die gemaakt worden zijn ook krachtiger, omdat ze meer snelheid hebben. Deze twee dingen zorgen er allebei voor dat er meer effectieve botsingen zijn en dus wordt de reactiesnelheid verhoogd.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

De wet van Boyle

Rekenen met dichtheid

Hoe werkt een kerncentrale?

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}