START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

De wet van Boyle: Wat is dat precies?

De wet van Boyle: Wat is dat precies?

Je bent de wet van Boyle misschien al wel eens tegengekomen in je natuurkunde- of scheikundeboek.

Maar wat is het nou eigenlijk precies?

de wet van boyle

De wet van Boyle is eigenlijk een formule die het verband uitlegt tussen de druk en het volume. Je kan de wet toepassen voor ideale gassen. Dit zijn gassen waarbij de moleculen naast botsingen onderling geen krachten met elkaar uitwisselen. De volgende formule hoort erbij:

pV = constant

Deze formule is eigenlijk een versimpeling van de algemene gaswet in de situatie dat de temperatuur constant blijft. De algemene gaswet heeft de volgende formule:

pV = nRT

n en R zijn allebei constanten, en als T dus ook constant blijft, kom je tot de conclusie dat de druk keer het volume dus constant moet zijn. Het gevolg hiervan is dat wanneer het volume twee keer zo groot wordt, de druk twee keer zo klein moet worden! Andersom is het ook zo dat als het volume twee keer zo klein wordt, de druk twee keer zo groot moet worden. Je hebt dus een omgekeerd evenredig verband tussen p en V: als de druk heel klein is, is het volume heel groot, maar andersom ook.