Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Raad van State: wat doet deze organisatie?

Raad van State: wat doet deze organisatie?

Een belangrijke speler in het politieke spel is de Raad van State. Wat doet deze organisatie precies en wie zijn er deel van?

Mr. Chadd legt het hieronder uit!

Raad van state

Uitleg

Voordat ministers of Tweede-Kamerleden een wetsvoorstel indienen, kunnen ze advies vragen aan adviesorganen. Deze onafhankelijke organisaties hebben veel kennis en zijn representatief voor de bevolking. De belangrijkste is de Raad van State (RvS).

De Raad van State wordt voorgezeten door de koning, maar omdat deze er in werkelijkheid nooit is, is eigenlijk de vice-voorzitter het belangrijkste lid. Ieder lid, maximaal 10 naast de voorzitter en vice-voorzitter, moet benoemd worden door de regering.

De Raad van State bestaat uit twee afdelingen. De ene heeft een adviserende rol en oordeelt over nieuw beleid, terwijl de tweede afdeling een rechtsprekende rol heeft. Beide taken worden in het volgende deel uitgelegd.

Taak 1: advies geven

De meest bekende taak van de Raad van State is dat het nieuwe wetsvoorstellen bekijkt en advies uitbrengt op de kwaliteit en uitvoerbaarheid daarvan. Dit advies weegt behoorlijk zwaar en wordt gebaseerd op de effectiviteit en efficiëntie van de nieuwe wet. Bovendien wordt ook goed bekeken of de wet niet botst met andere wetten. De nieuwe donorwet van een aantal jaar geleden is bijvoorbeeld meerdere keren beoordeeld door de Raad van State, totdat hij eindelijk ‘oké’ bevonden werd.

Zo werkt de app!

Taak 2: rechtspraak

Naast de adviserende rol is de Raad van State ook het hoogst rechtsprekende orgaan die een oordeel kan doen bij een conflict tussen burgers en overheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kwesties over verleende vergunningen. Dit was het geval bij de stikstofdiscussie: de Raad van State oordeelde dat de overheid ten onrechte vergunning had uitgeleend voor een heleboel (bouw)projecten, waardoor die stil kwamen te liggen en de boeren en bouwers gingen staken. De overheid moest daarna zo snel mogelijk nieuwe maatregelen nemen.

En nu jij!

Kan jij nog twee andere zaken vinden waarin de Raad van State advies heeft gegeven? Geef een korte samenvatting van iedere zaak.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Adviesorganen: welke zijn er allemaal?

Hoe worden wetten gemaakt?

Rechtsstaat

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}