Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Welke rechtsvormen kennen wij in Nederland en waarin verschillen zij van elkaar?

Er zijn twee categorieën rechtsvormen in Nederland, waartussen grote verschillen zitten. Dat zijn de rechtsvormen mét en de rechtsvormen zónder rechtspersoonlijkheid.

Wat is het verschil hoor ik je denken? Lees snel verder!

Nou, wat is dan rechtspersoonlijkheid? Bij een rechtspersoonlijkheid staat het bedrijf op zichzelf. Dat betekent simpel gezegd dat wanneer het bedrijf failliet gaat, alleen het geld wat in het bedrijf gestopt is verloren gaat.

Wanneer een onderneming geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat ook hun privévermogen gebruikt mag worden om schulden van het bedrijf af te lossen. In het uiterste geval kan dan bijvoorbeeld ook het huis van een eigenaar worden verkocht op een executieveiling om schulden van het failliete bedrijf te kunnen afbetalen.

#Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

 • Eenmanszaak: Erg gemakkelijk op te richten. Er is maar één eigenaar van de onderneming en deze is ook hoofdelijk aansprakelijk.
 • Vennootschap onder Firma (vof): Rechtsvorm met meerdere eigenaren (vennoten) die allemaal iets in de vof inbrengen. Dit kan zowel geld als goederen maar ook gewoon arbeid zijn. Alle vennoten zijn actief binnen de vof en hebben zeggenschap.
 • Commanditaire vennootschap (cv)
  Erg vergelijkbaar met een vof, maar dan is er ook ruimte voor stille vennoten op de achtergrond. Deze mensen zijn vaak geldschieters die geen zeggenschap hebben over het bestuur van de vof maar wel deels mede-eigenaar en medeverantwoordelijk zijn.
 • Maatschap
  Rechtsvorm waarin verschillende zelfstandige ondernemers samen als maten onder een gemeenschappelijke naam actief zijn. Beroepen waarvoor dit geschikt is zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten of advocaten.

#Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

 • Besloten vennootschap (bv): Kapitaal van het bedrijf wordt binnengebracht door middel van aandelen. Aandelen staan op naam en zijn niet vrij verhandelbaar. Er is een verschil tussen de eigenaren en de bestuurders. De eigenaren zijn de aandeelhouders en die kunnen op de Algemene Vergaderingen van de Aandeelhouders (kort AVA) bestuurders aanstellen of ontslaan.
 • Naamloze vennootschap (nv): Erg vergelijkbaar met de bv, want net als de bv ook onderverdeeld in aandelen. Echter, deze hoeven niet op naam te staan en zijn vrij verhandelbaar, vaak via de beurs. Ook is het voor een nv bij de oprichting noodzakelijk om minstens €45.000 aan aandelenkapitaal te hebben.
 • Vereniging: Een vereniging moet een specifiek doel hebben, en dat mag niet zijn om winst te maken. Wordt vaak gebruikt bij sportverenigingen of bewonersverenigingen. Een vereniging heeft leden en bestuurders. De leden hebben de hoogste macht en kunnen nieuwe bestuurders aanstellen op de algemene ledenvergadering.
 • Stichting: Een stichting heeft altijd een maatschappelijk of sociaal doel wat men wil realiseren. Alle regels over het bestuur van de stichting worden in de statuten geregeld, daar is veel vrijheid in. Het is niet de bedoeling dat een stichting winst maakt. Het beschikbare geld hoort voor het doel gebruikt te worden. Een voorbeeld hiervan is KWF Kankerbestrijding.
 • Coöperatie: Een speciale vorm van een vereniging waarin ondernemers met elkaar samen kunnen werken. Leden van de coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan om samen te werken. Vergelijkbaar met een maatschap, maar met als grote verschil dat er een rechtspersoonlijkheid is. De leden van een coöperatie zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Hoofdelijke aansprakelijkheid: wat is het?

Marketingbeleid

Hierarchische en functionele relaties: wat is het verschil?

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}