Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Wat is een balansrekening en hoe stel ik deze op?

Een balans geeft in het kort de bezittingen en de manier waarop deze zijn betaald weer, ook staan schulden die de onderneming heeft in het algemeen vermeld.

Maar waar staat nu wat, en hoe werkt het precies? Hier leggen we het allemaal uit.

Balansrekening

De balansrekening, ook wel kortweg balans genoemd, van een onderneming bestaat uit twee zijden. De linkerzijde is de debet-kant, ook wel de activa (bezittingen) kant genoemd. Aan de rechterzijde is de credit-kant, ook wel de passiva (schulden) kant genoemd. Een kenmerk van een balans is dat deze altijd in evenwicht is. De bedragen aan de beide zijden moeten dus gelijk zijn.

Hier is een voorbeeld van een simpele balans:

Debet Credit
Gebouw €250.000 Eigen vermogen €150.000
Bedrijfsauto’s €50.000 Hypothecaire lening €200.000
Voorraad producten €50.000 Crediteuren €70.000
Debiteuren €100.000 Rabobank rekening €50.000
ABN Amro rekening €20.000
Totaal €470.000 Totaal €470.000

\

Toelichting bij de balans

  • Bij bezittingen zoals het gebouw en de bedrijfsauto’s moet je rekening houden met afschrijvingen maar deze staan niet afzonderlijk op de balans. Als de auto’s eerst €70.000 waard waren en daarvan de afschrijvingen €20.000 bedragen dan komen de auto’s dus voor €50.000 op de huidige balans te staan.
  • Debiteuren zijn klanten van wie jij nog geld moet krijgen hebt. Dit geld is dus eigenlijk al een bezit, ook al heb je het nog niet ontvangen. Je plaatst het dus links op de balans. Crediteuren zijn leveranciers die je nog geld verschuldigd bent. Deze staan dus rechts op de balans).
  • De ABN Amro rekening staat links en is een bezit (dus een positief saldo), terwijl de Rabobank rekening een schuld is (negatief saldo en vaak een lening).
  • Het verschil tussen de bezittingen en de schulden zit in het Eigen Vermogen. Hier vallen ook reserves van winst onder of geld dat door de eigenaar/eigenaren in de onderneming is geïnvesteerd. Bij een BV of NV is dit aandelenkapitaal.

Categorieën

Belangrijk om te onthouden is dat er verschillende categorieën van posten op een balansrekening zijn. Deze categorieën dienen in de goede volgorde in de balans te komen.

Debet Credit
Vaste activa Eigen vermogen
Vlottende activa Langlopend vreemd vermogen
Liquide middelen Kortlopend vreemd vermogen
  • Vaste activa: Bezittingen die voor lange tijd meegaan (bv. gebouw/auto)
  • Vlottende activa: Bezittingen die voor maximaal een jaar meegaan of een productieronde bruikbaar blijven (bv. voorraden/debiteuren)
  • Liquide middelen: Een ander woord voor geld. Dit is dus het geld wat je op een bankrekening hebt staan, of wat je in kas hebt (cash).
  • Eigen vermogen: Geld binnen de onderneming van haar eigenaren.
  • Vreemd vermogen: Geld dat van buiten de onderneming komt, vaak geleend of een schuld. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen langlopend (vaak langer dan 5 jaar, zoals een hypotheek of een langlopende lening) en kortlopend vreemd vermogen (een bankrekening of crediteuren die op korte termijn betaald worden).

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Hoe bereken je de boekwaarde van activa?

Kosten/opbrengsten vs. Uitgaven/inkomsten: wat is het verschil?

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}