START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

Wat is een balansrekening en hoe stel ik deze op?

Een balans geeft in het kort de bezittingen en de manier waarop deze zijn betaald weer, ook staan schulden die de onderneming heeft in het algemeen vermeld.

Maar waar staat nu wat, en hoe werkt het precies? Hier leggen we het allemaal uit.

Balansrekening

De balansrekening, ook wel kortweg balans genoemd, van een onderneming bestaat uit twee zijden. De linkerzijde is de debet-kant, ook wel de activa (bezittingen) kant genoemd. Aan de rechterzijde is de credit-kant, ook wel de passiva (schulden) kant genoemd. Een kenmerk van een balans is dat deze altijd in evenwicht is. De bedragen aan de beide zijden moeten dus gelijk zijn.

Hier is een voorbeeld van een simpele balans:

Debet Credit
Gebouw €250.000 Eigen vermogen €150.000
Bedrijfsauto’s €50.000 Hypothecaire lening €200.000
Voorraad producten €50.000 Crediteuren €70.000
Debiteuren €100.000 Rabobank rekening €50.000
ABN Amro rekening €20.000
Totaal €470.000 Totaal €470.000

\

Toelichting bij de balans

  • Bij bezittingen zoals het gebouw en de bedrijfsauto’s moet je rekening houden met afschrijvingen maar deze staan niet afzonderlijk op de balans. Als de auto’s eerst €70.000 waard waren en daarvan de afschrijvingen €20.000 bedragen dan komen de auto’s dus voor €50.000 op de huidige balans te staan.
  • Debiteuren zijn klanten van wie jij nog geld moet krijgen hebt. Dit geld is dus eigenlijk al een bezit, ook al heb je het nog niet ontvangen. Je plaatst het dus links op de balans. Crediteuren zijn leveranciers die je nog geld verschuldigd bent. Deze staan dus rechts op de balans).
  • De ABN Amro rekening staat links en is een bezit (dus een positief saldo), terwijl de Rabobank rekening een schuld is (negatief saldo en vaak een lening).
  • Het verschil tussen de bezittingen en de schulden zit in het Eigen Vermogen. Hier vallen ook reserves van winst onder of geld dat door de eigenaar/eigenaren in de onderneming is geïnvesteerd. Bij een BV of NV is dit aandelenkapitaal.

Categorieën

Belangrijk om te onthouden is dat er verschillende categorieën van posten op een balansrekening zijn. Deze categorieën dienen in de goede volgorde in de balans te komen.

Debet Credit
Vaste activa Eigen vermogen
Vlottende activa Langlopend vreemd vermogen
Liquide middelen Kortlopend vreemd vermogen
  • Vaste activa: Bezittingen die voor lange tijd meegaan (bv. gebouw/auto)
  • Vlottende activa: Bezittingen die voor maximaal een jaar meegaan of een productieronde bruikbaar blijven (bv. voorraden/debiteuren)
  • Liquide middelen: Een ander woord voor geld. Dit is dus het geld wat je op een bankrekening hebt staan, of wat je in kas hebt (cash).
  • Eigen vermogen: Geld binnen de onderneming van haar eigenaren.
  • Vreemd vermogen: Geld dat van buiten de onderneming komt, vaak geleend of een schuld. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen langlopend (vaak langer dan 5 jaar, zoals een hypotheek of een langlopende lening) en kortlopend vreemd vermogen (een bankrekening of crediteuren die op korte termijn betaald worden).

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Hoe bereken je de boekwaarde van activa?

Kosten/opbrengsten vs. Uitgaven/inkomsten: wat is het verschil?

Vreemd Vermogen: Lang en Kort

Werkt u in het vo of mbo? Plan direct een vrijblijvende demonstratie in!

We laten u graag geheel vrijblijvend zien hoe Mr. Chadd werkt, hoe het kan worden ingezet en wat de meerwaarde is. Dit doen we in een fysieke of online afspraak van zo'n 30 minuten. Let op! Deze demonstratie is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vo of mbo, NIET voor leerlingen!

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Meer informatie over Mr. Chadd

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u geheel vrijblijvend meer informatie over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Werkt u in het vo of mbo? Neem contact op!

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons

Probeer nu onze Chatbot

NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ONS CHATBOT ABONNEMENT MET CODE: CHATBOT

Een uur lang voor alle vakken vragen stellen aan onze BOT. Voor maar €9,- per maand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les!

Onze slimme CHATBOT helpt je overdag, ’s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!