START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

Praesens en imperfectum

Praesens en imperfectum

Zoals je misschien al weet, zijn het praesens en imperfectum twee tijden in het Latijn.

praesens en imperfectum

Het praesens vertaal je met de tegenwoordige tijd , bijvoorbeeld zo: ‘ Disco .’ – Ik leer. Het imperfectum vertaal je met de onvoltooide verleden tijd , bijvoorbeeldo zo: ‘ Discebam .’ – Ik leerde.

Hieronder vind je alles wat je moet weten over het imperfectum!

Stammen

In het latijn vallen de meeste werkwoorden onder 4 stammen. Soms verschillen ze in hoe ze verbogen worden, dus een werkwoord van de ene stam heeft soms een andere vorm dan een werkwoord van de andere stam!

De stammen worden gekenmerkt door een letter. Dit is de letter waarop de stam van het werkwoord eindigt. Je verbuigt werkwoorden door de stam te nemen en er een uitgang aan toe te voegen.

Je hebt de a-stam, met bijvoorbeeld het werkwoord vocare. Wanneer je dit werkwoord vervoegt, eindigt de stam op een a: voca-. Hiermee maak je de verschillende vervoegingen.

Je hebt ook de i-stam, zoals bij audire (audi-).

Dan is er de e-stam, zoals bij monere (mone-).

De laatste stam is de medeklinkerstam, waarbij de stam van het werkwoord op een medeklinker eindigt, zoals bij vincere (vinc-).

Verbuigingen praesens

In het Latijn zijn er 6 combinaties van getal (enkelvoud of meervoud) en persoon (1e, 2e of 3e persoon): ik, jij, hij/zij/het, wij, jullie, zij. Dat is dus net zoals in het Nederlands.

In het Latijn krijgen de werkwoorden een specifieke uitgang per combinatie en per tijd. Deze moet je uit je hoofd leren, want je komt ze in bijna elke zin tegen!

Allereerst kijken hoe de de a-stam verbuigt in het preasens, met de vertaling erbij:

voc-o ik roep
voca-s jij roept
voca-t hij/zij/het roept
voca-mus wij roepen
voca-tis jullie roepen
voca-nt zij roepen
vocare infinitivus; roepen

In het preasens heb je altijd de uitgangen -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt. Bij de ik-vorm krijg je ”voco”, omdat de Romeinen “vocao” niet konden uitspreken. Daardoor is de stam daar verkort tot “voc”.

Wil je deze uitgangen makkelijk onthouden? Check dan dit filmpje!

Dit zijn de uitgangen voor de andere stammen:

e-stam i-stam mk-stam
mone-o audi-o vinc-o
mone-s audi-s vinc-i-s
mone-t audi-t vinc-i-t
mone-mus audi-mus vinc-i-mus
mone-tis audi-tis vind-i-tis
mone-nt audi-u-nt vinc-u-nt
monere audire vincere

Let op de extra i of u die wordt toegevoegd in de medeklinkerstam (mk-stam) en op de extra u die audi-u-nt krijgt. Dit heet een bindvocaal . Het is een extra letter om de uitspraak makkelijker te maken. De mk-stam krijgt in de infinitivus geen i, dat hebben alleen werkwoorden uit de i-stam.

Nu kijken we naar de uitgangen van het praesens passief . Weet je niet zo goed meer wat dit is? Check dit artikel!

a-stam e-stam i-stam mk-stam vertaling
voc-or mone-or audi-or vinc-or ik word geroepen
voca-ris mone-ris audi-ris vinc-e-ris jij wordt geroepen
voca-tur mone-tur audi-tur vinc-i-tur hij/zij wordt geroepen
voca-mur mone-mur audi-mur vinc-i-mur wij worden geroepen
voca-mini mone-mini audi-mini vinc-i-mini jullie worden geroepen
voca-ntur mone-ntur audi-ntur vinc-u-ntur zij worden geroepen
vocari moneri audiri vinci geroepen worden

De standaard uitgangen van het passivum zijn dus: -or, -ris, -tur, -mur, -mini en -ntur.

Vormen waar je op moet letten zijn de 2e persoon enkelvoud en de infinitivus van vincere: vinceris heeft de bindvocaal ‘e’, terwijl de 2e persoon ev in het activum een ‘i’ heeft als bindvocaal: vincis. Ook krijgt iedere infinitivus passief uit de mk-stam geen -ri als uitgang.

Imperfectum

De eerstvolgende vorm is het imperfectum. Afhankelijk van de stam, krijgt deze vorm de uitgang -ba-m, -ba-s, -ba-t of -eba-m, -eba-s, eba-t. De uitgangen eindigen in het imperfectum dus altijd op -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt.

Activum:

a-stam e-stam i-stam mk-stam vertaling vocare
voca-ba-m mone-ba-m audi-eba-m vinc-eba-m ik riep
voca-ba-s mone-ba-s audi-eba-s vinc-eba-s jij riep
voca-ba-t mone-ba-t audi-eba-t vinc-eba-t hij/zij riep
voca-ba-mus mone-ba-mus audi-eba-mus vinc-eba-mus wij riepen
voca-ba-tis mone-ba-tis audi-eba-tis vinc-eba-tis jullie riepen
voca-ba-nt mone-ba-nt audi-eba-nt vinc-eba-nt zij riepen
(er is geen infinitief in het imperfectum)

Passivum:

a-stam e-stam i-stam mk-stam vertaling vocari
voca-ba-r mone-ba-r audi-eba-r vinc-eba-r ik werd geroepen
voca-ba-ris mone-ba-ris audi-eba-ris vinc-eba-ris jij werd geroepen
voca-ba-tur mone-ba-tur audi-eba-tur vinc-eba-tur hij/zij werd geroepen
voca-ba-mur mone-ba-mur audi-eba-mur vinc-eba-mur wij werden geroepen
voca-ba-mini mone-ba-mini audi-eba-mini vinc-eba-mini jullie werden geroepen
voca-ba-ntur mone-ba-ntur audi-eba-ntur vinc-eba-ntur zij werden geroepen
(er is geen infinitief in het imperfectum)

Let op dat bij de passieve vormen de ‘o’ van ‘-or’ wegvalt bij het imperfectum.

Probeer nu zelf uit te vinden van de volgende vormen waar hij hoort in de rijtjes. De eerste is alvast gegeven. Als je geen woordenboek hebt, kun je de woorden opzoeken op nl.glosbe.com. Dat is een erg handig online woordenboek!

  1. Delebam ———1e persoon enkelvoud imperfectum actief
  2. Terrebamini
  3. Tero
  4. Hilabant

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Overzicht van modussen

Wat is het verschil tussen actief en passief

Hoe vervoeg je onregelmatige werkwoorden?

Werkt u in het vo of mbo? Plan direct een vrijblijvende demonstratie in!

We laten u graag geheel vrijblijvend zien hoe Mr. Chadd werkt, hoe het kan worden ingezet en wat de meerwaarde is. Dit doen we in een fysieke of online afspraak van zo'n 30 minuten. Let op! Deze demonstratie is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vo of mbo, NIET voor leerlingen!

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Meer informatie over Mr. Chadd

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u geheel vrijblijvend meer informatie over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Werkt u in het vo of mbo? Neem contact op!

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons

Probeer nu onze Chatbot

NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ONS CHATBOT ABONNEMENT MET CODE: CHATBOT

Een uur lang voor alle vakken vragen stellen aan onze BOT. Voor maar €9,- per maand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les!

Onze slimme CHATBOT helpt je overdag, ’s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!