START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Lange tijd waren de Nederlanden onderdeel andere rijken, waaronder Spanje.

Na wat conflicten onderling wilde Nederland onafhankelijk worden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht en vochten zij voor hun onafhankelijkheid.

Tegen welke maatregelen verzetten de Nederlanders zich? Hoe verliep de oorlog? En hoe kregen zij definitief hun onafhankelijkheid?

Republiek Onafhankelijkheid

Het Spaanse beleid in de Nederlanden

Ten tijde van de Spaanse Nederlanden (zo groot als het huidige Nederland, België en Luxemburg) werd Nederland door middel van een landvoogd in Spaanse dienst bestuurd vanuit Brussel. Eerst was Margaretha van Parma, halfzus van koning Filips II van Spanje, de landvoogdes, later werd zij vervangen door de strengere, meer militaire Hertog van Alva.

In die tijd waren de Zuidelijke Nederlanden nog voor een groot deel katholiek, terwijl in de Noordelijke Nederlanden het protestantisme steeds populairder werd. Met name in de Noordelijke Nederlanden kwam steeds meer verzet tegen het Spaanse beleid. Nederland was tolerant voor het protestantisme dat sinds de reformatie in opkomst was, Filips II wilde echter dat het protestantisme met geweld de kop in werd gedrukt. Zo werd de Raad van Beroerten ingesteld, deze werd ook wel de Bloedraad genoemd, omdat zij ongeveer 8000 protestanten (‘ketters’) ter dood veroordeelde.

Ook werden er steeds meer belastingen geheven, de zogenaamde tiende penning is daarvan de bekendste. Filips II vond dit nodig vanwege de vele dure oorlogen waar Spanje bij betrokken was. Nederlandse edelen waren ontevreden omdat zij nooit meer betrokken werden bij het bestuur, zij voelden zich buitenspel gezet. Zij sloten zich aan bij het protestantse verzet, die steeds meer het idee kregen dat zij de rechtvaardige zijde waren die gelijk had als zij zichzelf vergeleken met de gewelddadige maatregelen van Filips II en de Hertog van Alva. Deze onvrede werd zo groot dat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak in 1568 en een aantal provincies zich in 1581 onafhankelijk verklaarden door middel van het Plakkaat van Verlatinghe .

De Tachtigjarige Oorlog en de Republiek

In 1588 riepen zeven provincies (Holland, Zeeland, Utrecht, Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland en het landschap Drenthe) de onafhankelijkheid uit, mede uit onvrede over de moord op Willem van Oranje in 1584. Aan het hoofd van de Republiek stonden de stadhouder, opperbevelhebber van het leger (het nageslacht van Willem van Oranje) en de raadpensionaris, de belangrijkste ambtenaar van de gewesten Holland en Zeeland.

Deze onafhankelijkheid werd, vanzelfsprekend, niet erkend door het Spaanse gezag, dus om die reden werd er nog vele tientallen jaren oorlog gevoerd. Soms waren er periodes van tijdelijke vredes, maar het bleef altijd onrustig omdat Spanje niet bereid was de onafhankelijkheid van de Republiek te erkennen.

Ten tijde van het Twaalfjarig Bestand, een periode van vrede tussen 1609 en 1621, brak er binnen de Republiek onrust uit. Stadhouder Maurits van Oranje raakte in conflict met raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, en veroordeelde deze ter dood.

Zo werkt de app

De Vrede van Münster

Na 1621 werd de strijd hervat, onder leiding van de nieuwe stadhouder Frederik Hendrik boekte de Republiek nieuwe successen, mede door het geld van de veroverde zilvervloot (een vloot schepen waarmee Spanje het zilver uit de Amerikaanse zilvermijnen naar Spanje bracht) kon het de soldaten, de wapens, en de oorlogsschepen blijven betalen.

In 1648 gaf Spanje, dat in meerdere oorlogen was verwikkeld, de strijd in Europa op, en tekende het de Vrede van Münster. Hiermee erkenden zij officieel de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Republiek bleven de stadhouders de dienst uitmaken. De Republiek bleef onafhankelijk tot 1795, toen in Nederland onder Franse invloed de Bataafse Republiek werd uitgeroepen.

Oefenvraag

In met name de Noordelijke Nederlanden groeide in korte tijd het verzet tegen Filips II, zowel onder de burgers als onder de edelen. Wat was voor deze groepen de belangrijkste reden voor hun ontevredenheid?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Keizer Karel V: wie was hij eigenlijk?

Schepen tijdens de Gouden Eeuw

De Honderdjarige Oorlog

Werkt u in het vo of mbo? Plan direct een vrijblijvende demonstratie in!

We laten u graag geheel vrijblijvend zien hoe Mr. Chadd werkt, hoe het kan worden ingezet en wat de meerwaarde is. Dit doen we in een fysieke of online afspraak van zo'n 30 minuten. Let op! Deze demonstratie is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vo of mbo, NIET voor leerlingen!

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Meer informatie over Mr. Chadd

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u geheel vrijblijvend meer informatie over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Werkt u in het vo of mbo? Neem contact op!

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons

Probeer nu onze Chatbot

NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ONS CHATBOT ABONNEMENT MET CODE: CHATBOT

Een uur lang voor alle vakken vragen stellen aan onze BOT. Voor maar €9,- per maand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les!

Onze slimme CHATBOT helpt je overdag, ’s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!