Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Organisatieniveaus

Organisatieniveaus

Binnen de biologie maakt men onderscheid tussen verschillende zogenaamde organisatieniveaus.

Dit is één van de manieren waarop biologen de enorme hoeveelheid informatie binnen de biologie kunnen ordenen.

Met elke stap kleiner neem je eigenlijk een betere kijk op wat er binnen een organisatieniveau gebeurt. Dit wordt ook wel reductionisme genoemd: het reduceert complexe systemen tot simpele onderdelen die je beter kunt bestuderen. We gaan hier alle organisatieniveaus bij langs van klein naar groot.

organisatieniveaus

Moleculen

Moleculen zijn stoffen van twee of meer atomen. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen organische en anorganische stoffen. Organische stoffen zijn altijd stoffen die alleen door een levend wezen gemaakt zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld glucose. Binnen dit niveau vallen standaardmoleculen zoals O 2 en H 2 O, maar ook veel eiwitten zoals bijvoorbeeld chlorofyl, het eiwit dat licht kan ontvangen.

Organellen

De eerstvolgende stap zijn de organellen, de functionele onderdelen van een cel. Voorbeelden van organellen zijn de celkern, het endoplasmatisch reticulum en bladgroenkorrels.

Cellen

Dan zijn we aangekomen bij cellen. Cellen worden in de biologie vaak gezien als de kleinst mogelijke vorm van leven (virussen missen enkele kenmerken van levende wezens, waardoor ze niet mee worden geteld). Wil je meer weten over dierlijke cellen of over andere soorten cellen? Klik dan door op de hyperlinks!

Weefsels

Weefsels zijn groepen cellen die dezelfde functie hebben. Voorbeelden hiervan zijn spierweefsel of botweefsel. Let op: weefsels komen alleen voor in meercellige organismen! Er zijn enkele bijzondere uitzonderingen, zoals sponzen, maar verder geldt dit overal. Eencellige organismen hebben dus geen weefsels of organen.

Zo werkt de app

Organen

Organen bestaan altijd uit verschillende typen weefsels, wat ze een niveau omhoog brengt. Voorbeelden van organen zijn ogen, je maag, maar ook bladeren van planten. Ze hebben altijd een specifieke functie in het lichaam. Zoals dus bijvoorbeeld licht ontvangen en een beeld vormen de functies zijn van je ogen.

Organismen

Nu zijn we aangekomen bij het individu. Organismen zijn individuele levende wezens die op zichzelf kunnen leven. Eencelligen kunnen hier dus ook onder vallen, maar organen en weefsels kunnen niet als organisme worden gezien, omdat ze onderdeel zijn van een multicellulair organisme.

Populaties

Groepen organismen die bij dezelfde soort horen en in hetzelfde gebied leven, noemen we populaties.

Communiteit

Soms wordt dit niveau weggelaten. Een communiteit is een groep populaties bij elkaar in een gebied. Voorbeelden van communiteiten zijn: verschillende grassoorten, een populatie herten, eenden en mussen die samen op een weiland leven. Vaak wordt dit niveau dus weggelaten, omdat een ecosysteem net iets beter kan beschrijven hoe verschillende populaties samenleven.

Ecosystemen

Een ecosysteem is dus een groep populaties van verschillende diersoorten in hetzelfde gebied. Maar bij een ecosysteem horen ook nog verschillende niet-levende dingen waar de organismen gebruik van maken, zoals de grond, water, licht en CO2.

Biosfeer

De laatste stap in het organisatieniveau is de biosfeer, oftewel de aarde. De biosfeer is iets specifieker dan “aarde” binnen de biologie, omdat het eigenlijk “alle ecosystemen bij elkaar” bevat.

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen al deze organisatieniveaus om beter te begrijpen welke dingen invloed hebben op een proces. Op jouw ademhaling hebben andere organismen weinig impact, maar de manier waarop je longen in elkaar zitten is wel een grote factor. Onthoud wel dat een organisatieniveau niet per se kleiner is dan het grotere niveau. Er zijn bijvoorbeeld organellen zoals de celkern die groter zijn dan sommige bacteriële cellen. En jouw longen zijn een stuk groter dan een slak, terwijl een slak al een compleet organisme is.

Oefenvraag

Kun jij de volgende organisatieniveaus van groot naar klein zetten?

Organisme – Moleculen – Ecosysteem – Cellen – Weefsel

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Verschil plantaardige en dierlijke cellen

Hoe herken ik de cellen van de verschillende rijken?

Typen weefsels

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}