Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

De Europese Unie: wat doen zij?

De Europese Unie: wat doen zij?

Nederland is al lange tijd lid van de Europese Unie. Wil jij weten hoe deze organisatie precies werkt en wat hun doelen zijn?

Mr. Chadd legt het je uit.

Geschiedenis

Met het Verdrag van Maastricht in 1992 kwam de Europese Unie tot stand. Sindsdien hebben Europese burgers ook te maken met Europese maatregelen. De EU komt voort uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), en later de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Deze twee moesten voor een gelijk economisch beleid van de deelnemende landen zorgen.

De Europese Unie

Organisatie

De belangrijkste taken van de Europese Unie zijn verdeeld over 5 verschillende instanties:

De Europese Commissie (EC) is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Het bestaat uit 28 commissarissen, uit elke lidstaat één. Het heeft als enige het recht om wetten te maken en voor te stellen. Daarnaast vormen de commissarissen het uitvoerende orgaan van de EU, dat erop toeziet dat landen de regels volgen. De voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen door leden van het Europees Parlement, bepaalt de politieke agenda van de EC en vertegenwoordigt de EU.

Het belangrijkste uitvoerende orgaan van de EU is de Raad van de Europese Unie , soms ook wel de Raad van Ministers genoemd. De ministers van een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld Landbouw / Financiën) komen samen in deze raad en nemen beslissingen over het Europese integratieproces. Deze raad heeft de wetgevende bevoegdheid (wetten goed- of afkeuren). Elk lidstaat heeft er een vakminister in zitten. De raad neemt zijn besluiten meestal met een gekwalificeerde meerderheid (de stemmen van grote landen tellen meer dan kleinere lidstaten).

De Europese Raad zijn de regeringsleiders van de lidstaten bij elkaar. Deze komen soms bij elkaar als de Raad van de Europese Unie er niet uit komt.

Zo werkt de app!

Het Europese Parlement (EP) heeft een medewetgevende en een controlerende taak. Het EP heeft vetorecht en kan zo wetsvoorstellen ,die de Raad van de Europese Unie heeft goedgekeurd, afkeuren. Ook besluiten zij bijv. over nieuwe lidstaten. Ze mogen echter geen wetten opstellen. Ze mogen wel een parlementaire enquête houden en met een motie van afkeuring kunnen ze de EC tot aftreden dwingen. De EP wordt om de vijf jaar door de burgers gekozen.

Het Europees Hof van Justitie is voor de EU de rechterlijke macht. Zij moeten toekijken of landen zich aan de wettelijke verplichtingen houden. Dit doen ze in samenwerking met nationale rechterlijke machten.

In het kort is het dus zo dat de wetgevende macht in de Europese Unie gedeeld is tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. De uitvoerende macht is in handen van de Europese Commissie, de rechterlijke macht in handen van het Europees Hof van Justitie.

Doelen

De EU wil voor vrede, veiligheid, welvaart en stabiliteit zorgen in Europa. Dit doen ze op drie beleidspunten:

  1. Economisch beleid. Een vrije Europese markt met samenwerking tussen verschillende landen.
  2. Buitenlands en Justitieel beleid. Er is een gezamenlijk immigratiebeleid en politie heeft (beperkte) opsporingsbevoegdheden. Er is sprake van een intergouvernementele samenwerking; alle landen moet met een besluit instemmen.
  3. Monetair beleid. De Europese Centrale Bank waakt over de Europese munt (de euro), die in 17 landen gebruikt wordt.

En nu jij!

De Europese Unie is opgebouwd uit verschillende raden en commissies. Welke 5 zijn er en wat is hun taak?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

De Verenigde Naties

Associatieverdrag

Parlement, kabinet en regering

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}