Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Wat is fotosynthese en waarom is dit zo belangrijk?

Fotosynthese is het proces waarbij planten water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose (suiker).

Deze glucose wordt vervolgens door de plant verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose.

6 H2O + 6 CO2 > C6H12O6 + 6 O2

Hoe werkt fotosynthese

De formule, in woorden, die hierbij hoort, is dus:

Water + koolstofdioxide > glucose + zuurstof

Of, de scheikundige formule:

Het water wordt door de plant opgenomen door middel van de wortels. Die transporteren het water, via de stengels, naar de bladeren, waar de fotosynthese plaatsvindt. Door middel van huidmondjes in de bladeren neemt de plant koolstofdioxide op uit de lucht. Ook kan de plant het gevormde zuurstof via deze huidmondjes weer afstaan aan de lucht.

De lichtenergie, die nodig is voor de omzettingsreactie, wordt door de plant opgevangen met behulp van chlorofyl. Dit stofje zit in de plant in de chloroplasten. Chloroplasten worden ook wel bladgroenkorrels genoemd. Dankzij het stofje chlorofyl krijgen planten hun groene kleur.

Als we iets dieper ingaan op het proces van fotosynthese, dan zien we dat fotosynthese bestaat uit een lichtreactie en een donkerreactie.

De lichtreactie

De lichtreactie begint wanneer een chlorofylmolecuul de energie uit zonlicht opvangt. Er komen twee elektronen vrij, die gebruikt worden in de “elektronen transportketen”. Dit is een keten waar eiwitten steeds elektronen afgeven (reductoren) en elektronen opnemen (oxidatoren). De energie van de elektronen wordt vervolgens gebruikt om ATP (adenosinetrifosfaat, een molecuul wat energie kan opslaan) te vormen.

Aan het einde van de elektronentransportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH (een molecuul wat in andere processen in de cel elektronen kan leveren). Doordat het chlorofylmolecuul nu 2 elektronen mist, zal dit moeten worden aangevuld. Hiervoor is water nodig. Het water wordt gereduceerd (het water staat 2 elektronen af), waardoor zuurstof ontstaat. In onderstaand plaatje is dit proces dus zichtbaar gemaakt aan de linkerkant.

foto: www.aljevragen.nl fotosynthese

De donkerreactie

Zoals in het plaatje te zien is, zijn de eindstofjes van de lichtreactie ATP en NADPH. Deze stofjes dienen weer als beginstoffen in de donkerreactie. De donkerreactie gebruikt de energie uit deze stofjes om koolstofdioxide (CO2) om te zetten in glucose.

Dit noemen we ook wel de Calvincyclus. De Calvincyclus bestaat uit verschillende stappen, waarin in iedere stap een enzym helpt om de reactie tot de volgende stap in de cyclus te laten plaatsvinden (katalysator). Voor de vorming van één molecuul glucose moet de Calvincyclus 6 maal doorlopen worden.

Oefenen!

Nu jij! Kun jij de volgende vragen beantwoorden?

  1. Wat is de formule van fotosynthese in woorden? En wat is de scheikundige formule?
  2. Hoe vaak moet de Calvincyclus worden doorlopen bij de donker reactie om één molecuul glucose te vormen?

Kun je wel wat extra hulp gebruiken bij biologie? Misschien is onze 1-op-1 bijles wel wat voor jou?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Autotroof en heterotroof

Wat zijn plastiden?

Osmose in dierlijke en plantaardige cellen

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}