START NU JE EERSTE MAAND VOOR €4,- MET CODE:

CHATBOT

Wat is fotosynthese en waarom is dit zo belangrijk?

Fotosynthese is het proces waarbij planten water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose (suiker).

Deze glucose wordt vervolgens door de plant verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose.

6 H2O + 6 CO2 > C6H12O6 + 6 O2

Hoe werkt fotosynthese

De formule, in woorden, die hierbij hoort, is dus:

Water + koolstofdioxide > glucose + zuurstof

Of, de scheikundige formule:

Het water wordt door de plant opgenomen door middel van de wortels. Die transporteren het water, via de stengels, naar de bladeren, waar de fotosynthese plaatsvindt. Door middel van huidmondjes in de bladeren neemt de plant koolstofdioxide op uit de lucht. Ook kan de plant het gevormde zuurstof via deze huidmondjes weer afstaan aan de lucht.

De lichtenergie, die nodig is voor de omzettingsreactie, wordt door de plant opgevangen met behulp van chlorofyl. Dit stofje zit in de plant in de chloroplasten. Chloroplasten worden ook wel bladgroenkorrels genoemd. Dankzij het stofje chlorofyl krijgen planten hun groene kleur.

Als we iets dieper ingaan op het proces van fotosynthese, dan zien we dat fotosynthese bestaat uit een lichtreactie en een donkerreactie.

De lichtreactie

De lichtreactie begint wanneer een chlorofylmolecuul de energie uit zonlicht opvangt. Er komen twee elektronen vrij, die gebruikt worden in de “elektronen transportketen”. Dit is een keten waar eiwitten steeds elektronen afgeven (reductoren) en elektronen opnemen (oxidatoren). De energie van de elektronen wordt vervolgens gebruikt om ATP (adenosinetrifosfaat, een molecuul wat energie kan opslaan) te vormen.

Aan het einde van de elektronentransportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH (een molecuul wat in andere processen in de cel elektronen kan leveren). Doordat het chlorofylmolecuul nu 2 elektronen mist, zal dit moeten worden aangevuld. Hiervoor is water nodig. Het water wordt gereduceerd (het water staat 2 elektronen af), waardoor zuurstof ontstaat. In onderstaand plaatje is dit proces dus zichtbaar gemaakt aan de linkerkant.

foto: www.aljevragen.nl fotosynthese

De donkerreactie

Zoals in het plaatje te zien is, zijn de eindstofjes van de lichtreactie ATP en NADPH. Deze stofjes dienen weer als beginstoffen in de donkerreactie. De donkerreactie gebruikt de energie uit deze stofjes om koolstofdioxide (CO2) om te zetten in glucose.

Dit noemen we ook wel de Calvincyclus. De Calvincyclus bestaat uit verschillende stappen, waarin in iedere stap een enzym helpt om de reactie tot de volgende stap in de cyclus te laten plaatsvinden (katalysator). Voor de vorming van één molecuul glucose moet de Calvincyclus 6 maal doorlopen worden.

Oefenen!

Nu jij! Kun jij de volgende vragen beantwoorden?

  1. Wat is de formule van fotosynthese in woorden? En wat is de scheikundige formule?
  2. Hoe vaak moet de Calvincyclus worden doorlopen bij de donker reactie om één molecuul glucose te vormen?

Kun je wel wat extra hulp gebruiken bij biologie? Misschien is onze 1-op-1 bijles wel wat voor jou?

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar:

Autotroof en heterotroof

Wat zijn plastiden?

Osmose in dierlijke en plantaardige cellen

Werkt u in het vo of mbo? Plan direct een vrijblijvende demonstratie in!

We laten u graag geheel vrijblijvend zien hoe Mr. Chadd werkt, hoe het kan worden ingezet en wat de meerwaarde is. Dit doen we in een fysieke of online afspraak van zo'n 30 minuten. Let op! Deze demonstratie is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vo of mbo, NIET voor leerlingen!

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Meer informatie over Mr. Chadd

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u geheel vrijblijvend meer informatie over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Werkt u in het vo of mbo? Neem contact op!

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons

Probeer nu onze Chatbot

NU TIJDELIJK HOGE KORTINGEN OP ONS CHATBOT ABONNEMENT MET CODE: CHATBOT

Een uur lang voor alle vakken vragen stellen aan onze BOT. Voor maar €9,- per maand. Zo hoef je niet te wachten tot de volgende les!

Onze slimme CHATBOT helpt je overdag, ’s avonds en in het weekend. We geven uitleg voor alle vakken en niveaus. We helpen je tot je het snapt, zodat je gelijk verder kunt met je huiswerk.

Claim korting!