fbpx

Contact

Neem contact met ons op.

Openingstijden app

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 22:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: 10:00 tot 22:00 uur

Bezoekadres

Lopendediep 5
9712 NV
Groningen

KvK: 66929237
BTW: NL8567.56.623.B01
IBAN: NL93 ABNA 0483 1544 31

Fotosynthese is het proces waarbij planten water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose (suiker).

Deze glucose wordt vervolgens door de plant verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose.

6 H2O + 6 CO2 > C6H12O6 + 6 O2
Hoe werkt fotosynthese
De formule, in woorden, die hierbij hoort, is dus:
Water + koolstofdioxide > glucose + zuurstof

Of, de scheikundige formule:

Het water wordt door de plant opgenomen door middel van de wortels. Die transporteren het water, via de stengels, naar de bladeren, waar de fotosynthese plaatsvindt. Door middel van huidmondjes in de bladeren neemt de plant koolstofdioxide op uit de lucht. Ook kan de plant het gevormde zuurstof via deze huidmondjes weer afstaan aan de lucht.

De lichtenergie, die nodig is voor de omzettingsreactie, wordt door de plant opgevangen met behulp van chlorofyl. Dit stofje zit in de plant in de chloroplasten. Chloroplasten worden ook wel bladgroenkorrels genoemd. Dankzij het stofje chlorofyl krijgen planten hun groene kleur.

Als we iets dieper ingaan op het proces van fotosynthese, dan zien we dat fotosynthese bestaat uit een lichtreactie en een donkerreactie.

De lichtreactie

De lichtreactie begint wanneer een chlorofylmolecuul de energie uit zonlicht opvangt. Er komen twee elektronen vrij, die gebruikt worden in de “elektronen transportketen”. Dit is een keten waar eiwitten steeds elektronen afgeven (reductoren) en elektronen opnemen (oxidatoren). De energie van de elektronen wordt vervolgens gebruikt om ATP (adenosinetrifosfaat, een molecuul wat energie kan opslaan) te vormen.

Aan het einde van de elektronentransportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH (een molecuul wat in andere processen in de cel elektronen kan leveren). Doordat het chlorofylmolecuul nu 2 elektronen mist, zal dit moeten worden aangevuld. Hiervoor is water nodig. Het water wordt gereduceerd (het water staat 2 elektronen af), waardoor zuurstof ontstaat. In onderstaand plaatje is dit proces dus zichtbaar gemaakt aan de linkerkant.

 

foto: www.aljevragen.nlfotosynthese

De donkerreactie

Zoals in het plaatje te zien is, zijn de eindstofjes van de lichtreactie ATP en NADPH. Deze stofjes dienen weer als beginstoffen in de donkerreactie. De donkerreactie gebruikt de energie uit deze stofjes om koolstofdioxide (CO2) om te zetten in glucose.

Dit noemen we ook wel de Calvincyclus. De Calvincyclus bestaat uit verschillende stappen, waarin in iedere stap een enzym helpt om de reactie tot de volgende stap in de cyclus te laten plaatsvinden (katalysator). Voor de vorming van één molecuul glucose moet de Calvincyclus 6 maal doorlopen worden.

Oefenen!

Nu jij! Kun jij de volgende vragen beantwoorden?

  1. Wat is de formule van fotosynthese in woorden? En wat is de scheikundige formule?
  2. Hoe vaak moet de Calvincyclus worden doorlopen bij de donker reactie om één molecuul glucose te vormen?

Kun je wel wat extra hulp gebruiken bij biologie? Misschien is onze 1-op-1 bijles wel wat voor jou? Kijk hier voor meer informatie.


​​


Deze uitleg is geschreven door Maurice.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Stel je vraag via de app

Chat
Chat

Hulp nodig met je huiswerk?

Loop je tegen een lastige berekening aan of ben je even kwijt of je ‘word’ met een d of een dt schrijft? Meld je nu aan en stuur Mr. Chadd een bericht!

icon-external-link cancel close check cog graduate navigatedown icon-info icon-phone icon-mail icon-chat icon-facebook icon-instagram icon-twitter icon-youtube icon-play icon-eye whatsapp