Een nieuw jaar, een frisse start. Nu een jaar lang Mr. Chadd met €50,- korting met de code:

JAAR2022

Politieke besluitvorming hoofdstuk 1

Ben jij op zoek naar een samenvatting van het boek Politieke Besluitvorming?

Zoek niet verder, je vindt hem hier! Mr. Chadd helpt je graag.

In deze samenvatting:

Hoofdstuk 1: Wat is politiek?

1.1 Het begrip politiek

1.2 De overheid

1.3 Politiek en macht

1.4 Visies over politieke macht

Hoofdstuk 1: Wat is politiek?

1.1 Het begrip politiek

Politicologie is de wetenschap die politiek onderzoekt. Politiek zelf heeft meerdere omschrijvingen:

 1. Als ander woord voor beleid
 2. Als staatsinrichting (geheel van regels over hoe het land bestuurd wordt)
 3. Als handelwijze om een doel te bereiken
 4. Als synoniem voor behendig of sluw
 5. Proces van omzetting van verlangens, wensen en eisen vanuit de samenleving in bindende besluiten ( proces van politieke besluitvorming )

Iets is een politiek probleem als het een situatie is die een grote groep mensen ongewenst vindt, onstaan is door maatschappelijke ontwikkelingen, te maken heeft met tegengestelde belangen en die de mensen door overheidsingrijpen veranderd willen zien.

De genomen besluiten en maatregelen door de overheid noemen we ook wel overheidsbeleid .

De definitie van politiek door Easton is het besluitvormingsproces over de vraag hoe zaken verdeeld moeten worden, waarbij de manier van besluiten ‘gezag moet hebben’ en dus de steun van de meerderheid van de bevolking moet hebben. Het gaat dan om de verdeling van schaarse goederen als woningen e.d, en de toedeling van waarden zoals vrijheid van meningsuiting.

Zo werkt de app

1.2 De overheid

De overheid bemoeit zich meestal alleen met collectieve belangen: goederen en diensten. Collectieve goederen en diensten zijn van algemeen belang en moeten daarom door de overheid worden aangeboden. In ruil voor deze dingen aanvaardt de burger een beperking van zijn (financiële) vrijheid, het sociaal contract.

De kerntaken van de overheid zijn het garanderen van de openbare orde en veiligheid, het garanderen van de mensenrechten, het onderhouden van buitenlandse betrekkingen, het scheppen van werkgelegenheid e.d en het zorgen voor welzijn, onderwijs en andere diensten op sociaal-cultureel gebied.

De vraag welke taken de overheid moet doen in de samenleving is nog steeds belangrijk. Je kunt hier twee richtingen onderscheiden:

 • Liberaal-individualistische visie . Vrijheid is het belangrijkst en overheid moet alleen het noodzakelijke doen. Marktwerking en initiatief mogen grotere rol spelen.
 • Sociaal-collectivistische visie . Sociale gelijkheid is het belangrijkst en daarom moet overheid in kunnen grijpen in het sociaaleconomische leven. Marktwerking is niet goed, vanwege de gevolgen voor de lagere klassen.

1.3 Politiek en macht

We kunnen sinds 1588 spreken van de Nederlandse staat. Dat betekent dat de overheid over soevereine macht beschikt, er sprake is van een bevolking waarover geregeerd wordt, er een internationaal erkend grondgebied is en de overheid beschikt over geweldsmonopolie .

Macht is het vermogen om het gedragen van anderen, eventueel tegen hun zin, te beïnvloeden. Politieke macht is dus het vermogen om de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Voor macht heb je machtsbronnen nodig zoals geld, wetten, kennis, charisma, bevoegdheid (om geweld te gebruiken), aantal en steun. Als macht wordt aanvaard, spreken we van gezag.

Door een aantal waarborgen wordt de Nederlandse democratie beschermd tegen een dictatuur.

1.4 Visies over politieke macht

Er zijn verschillende visies over politieke macht:

 • Klassieke democratietheorie. Politici moeten doen wat het volk, dat het politieke primaat heeft, wil. Mensen zijn politiek gelijkwaardig, maken gebruik van zowel actief als passief kiesrecht en hebben toegang tot politieke functies. In praktijk gebeurt dit niet.
 • Representatiedemocratie. Bevolking legt hun zeggenschap in handen van gekozen professionele politici.
 • Pluralistische democratie. Verschillende groepen burgers in de samenleving vertegenwoordigen elk hun belangen door verkiezingen, maar ook door maatschappelijke organisaties. Niet alleen politici hebben macht, maar nog veel meer actoren. Hoe meer machtsbronnen, hoe meer macht de actor krijgt.
 • Elitetheorie. In een democratie is er altijd een elite die sleutelposities inneemt en alle macht naar zich toe trekt.
 • Militair Industrieel Complex. Veel belangrijke beslissingen worden buiten parlement omgenomen. Het parlement is speelbal van militaire instellingen en grote industrieën.

Wil jij nog meer weten over de politieke besluitvorming? Kijk dan bij de andere samenvattingen van dit boek op onze Academy of stel je vraag aan een van de coaches van Mr. Chadd. Zij helpen je graag!

Docent of directeur? Vraag een gratis testperiode aan!

Mr. Chadd uitproberen? Dat kan nu twee weken gratis en geheel vrijblijvend met jouw klas! We komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Ik laat u graag zien hoe Mr. Chadd werkt!

Docent of directeur? Vraag een gratis informatiepakket aan

Laat hieronder uw gegevens achter en we sturen u een gratis informatiepakket over Mr. Chadd op!

Ik vertel u graag over de voordelen van Mr. Chadd!

Docent of directeur? Neem contact op

Bent u benieuwd naar de voordelen van Mr. Chadd of heeft u andere vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Ik vertel u graag meer over Mr. Chadd!
Zo werkt het Academy Over ons
{"api_base_path":"https://c.mrchadd.nl","funnel_return_domain":"https://www.mrchadd.nl","third_party_js_asset":"third-party.js"}