fbpx

Contact

Neem contact met ons op.

Openingstijden app

Maandag tot en met donderdag: 8:30 tot 22:00 uur
Vrijdag: 8:30 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Zondag: 10:00 tot 22:00 uur

Bezoekadres

Lopendediep 5
9712 NV
Groningen

KvK: 66929237
BTW: NL8567.56.623.B01
IBAN: NL93 ABNA 0483 1544 31

Een evenwichtsreactie is een reactie die twee kanten op werkt.

Zulke reacties eindigen niet, zoals bij verbranding wel gebeurt, maar blijven reageren.

Na een bepaalde tijd bereiken deze reacties een bepaald evenwicht, waarin de concentraties van de stoffen constant blijven. Omdat niet alle beginstoffen worden omgezet, kan je hier niet zomaar aan rekenen. Je moet gebruik maken van onderstaand stappenplan:

 1. Stel de evenwichtsvoorwaarde op.
  Onthoud dat bij een vergelijking als a A+b B ⇄c C+d D een evenwichtsconstante hoort van evenwichtsreacties, en dat alleen gas- en opgeloste deeltjes mee moeten worden genomen.
 2. Zoek de evenwichtsconstante op in de tekst, of in tabel 51 voor gasreacties, of in tabel 47 voor dissociatie van ionen.
 3. Stel een BOE-tabel op. Vul bij Begin de beginconcentraties in. Let op, het gaat om concentraties! Bereken dus eerst de concentraties in mol/L.
 4. Vul de andere vakjes in door middel van ‘x-stellen’. Vul bij de concentratie die je wilt weten x in. De andere vakjes kan je dan invullen door middel van de verhouding van de coëfficiënten.
 5. Vul de evenwichtsconstante in met de gegevens uit de BOE-tabel.
 6. Reken zelf, of met behulp van de (grafische) rekenmachine, de waarde voor x uit. Vaak moet je de ABC-formule gebruiken.
 7. Geef een conclusie. Let op, als je meerdere x’en krijgt, kies dan altijd de positieve x.

 

Voorbeeld
Je brengt bij een temperatuur van 750 K 0,90 mol stikstofmonoxidegas en 0,50 mol zuurstof in een reactievat van 0,75 dm3. Bereken de concentratie van de gevormde stikstofdioxide. De volgende reactie vindt plaats: 2 NO (g) + O2 g⇄2 NO2 (g).

 1. De evenwichtsconstante is gelijk aan evenwichtsreacties .
 2. Er staat geen evenwichtsconstante in de tekst, dus je moet hem opzoeken in de Binas. In tabel 51 staan gasreacties. Bij T=750 K staat K=1,9.
  Er geldt dus: evenwichtsreacties =1,9.

  [NO] [O2] [NO2]
  B 1,2 0,67 0
  O
  E
 3. In het begin is er nog geen NO2 gevormd, hier kan je dus 0 invullen. De andere concentraties moeten eerst berekend worden. Concentraties bereken je door het aantal mol te delen door het volume in liter (of dm3). Voor NO is dit dus 0,90 / 0,75 = 1,2 mol/L, en voor O2 is dit 0,50 / 0,75 = 0,67 mol/L.
  [NO] [O2] [NO2]
  B 1,2 0,67 0
  O -x -0,5x +x
  E 1,2-x 0,67-0,5x x
 4. Bij ‘Eind’ bij [NO2] kan je x invullen. Dit is de concentratie die je wilt berekenen. In de reactie staat er een coëfficiënt 2 voor NO2. Dit betekent dat als er een coëfficiënt van 2 is, er x bij komt, of af gaat. Staat er dus een 1 voor (de helft), dan komt er ook de helft bij of af, dus 0,5x. Dit kan je invullen in de tabel.De eindconcentraties kan je invullen in de evenwichtsvoorwaarde:evenwichtsreacties
 5. Deze vergelijking is niet op te lossen met de hand en je hebt dus de GR nodig. Je komt uit op x=0,56.
 6. De eindconcentratie NO2 is dus 0,56 mol/L. Dit komt overeen met 0,42 mol.

Opgaven

 1. Je brengt bij een temperatuur van 1000 K 0,80 mol zwaveldioxide en 0,45 mol zuurstof in een reactievat van 0,80 dm3. Bereken de concentratie van de gevormde zwaveltrioxide. De volgende reactie vindt plaats: 2 SO2 (g) +O2 (g) ⇄ 2 SO3 (g). Zie T51.
 2. De volgende reactie vindt plaats in water: HgI42- (aq) ⇄HgI2 (s) + 2 I (aq). De beginconcentratie HgI42- (aq) is 3,4 M. Bereken de eindconcentratie I- (aq) in μmol/L.

Heb je nog moeite met het rekenen aan evenwichtsreacties? De slimme coaches van Mr. Chadd staan klaar om te zorgen dat je het helemaal snapt!

Chat
Chat

Hulp nodig met je huiswerk?

Loop je tegen een lastige berekening aan of ben je even kwijt of je ‘word’ met een d of een dt schrijft? Meld je nu aan en stuur Mr. Chadd een bericht!

icon-external-link cancel close check cog graduate navigatedown icon-info icon-phone icon-mail icon-chat icon-facebook icon-instagram icon-twitter icon-youtube icon-play icon-eye whatsapp